Geliştirme Ortamınızı ASP.NET 2.0 için AyarlamaSet Up Your Development Environment for ASP.NET 2.0

ali Stagnerby Joe Stagner

Bu videoda, ASP.NET 2,0 ' i hedefliyorsanız ASP.NET AJAX uygulamaları geliştirmeye yönelik geliştirme ortamınızı ayarlamayı öğreneceksiniz.In this video you'll learn how to set up your Development Environment for developing ASP.NET AJAX Applications if you are targeting ASP.NET 2.0.

▶Videoyu izleyin (15 dakika)▶ Watch video (15 minutes)