Geliştirme Ortamınızı ASP.NET 2.0 için Ayarlama

ali Stagner

Bu videoda, ASP.NET 2,0 ' i hedefliyorsanız ASP.NET AJAX uygulamaları geliştirmeye yönelik geliştirme ortamınızı ayarlamayı öğreneceksiniz.

▶Videoyu izleyin (15 dakika)