Özel sayfaları nasıl yapabilirim?How Do I Make Custom Pages?

Scott Hanselman tarafındanby Scott Hanselman

Bu videoda, bazı tablolar için özel bir sayfa oluşturmayı öğrenirsiniz, diğer sayfalar ise standart işlevleri kullanır.In this video, you learn how to make a custom page for some tables, while other pages use standard functionality.

▶Videoyu izleyin (5 dakika)▶ Watch video (5 minutes)