DynamicData Data kılavuzlarınızın sütunlarını kaldırmaHow to Remove Columns From Your DynamicData Data Grids

ali Stagnerby Joe Stagner

Bu videoda, tam sütun oluşturma özelliğinden nasıl yararlanacağını, ancak yine de Kullanıcı arabiriminizdeki görünmesini istemediğiniz tablo sütunlarını dışlamayı göreceksiniz.In this video you'll see how to take advantage of full column scaffolding but still exclude table columns that you don't want to appear in your user interface.

▶Videoyu izleyin (5 dakika)▶ Watch video (5 minutes)