Kimlik Doğrulama Metoduna Özel Veri EklemeAdd Custom Data to the Authentication Method

ali Stagnerby Joe Stagner

Ali Stagner, ASP.NET tarafından kullanılan kimlik doğrulama biletine özel veri eklemek üzere kimlik doğrulama yöntemini yapılandırarak ASP.NET kimlik doğrulamasının araştırmasına devam edecektir.Joe Stagner will continue the exploration of ASP.NET authentication by configuring the authentication method to add custom data to the authentication ticket that is used by ASP.NET. Bu tanıtım hakkında daha fazla bilgi için buradabir öğretici bulunmaktadır.For more information on this demo, a tutorial is located here.

▶Videoyu izleyin (14 dakika)▶ Watch video (14 minutes)