Uygulama Düzeyi NesnelerApplication Level Objects

ali Stagnerby Joe Stagner

Bu videoda, uygulama düzeyindeki olaylar ve nesneler tanıtılmaktadır ve "kapsam" kavramıyla ilgili olarak açıklanmaktadır.This video will introduce Application Level Events and Objects and explain the concept of "Scope" as it pertains to them.

▶Videoyu izleyin (13 dakika)▶ Watch video (13 minutes)