Oturum Düzeyi NesnelerSession Level Objects

ali Stagnerby Joe Stagner

Bu videoda, oturum düzeyi olayları ve nesneleri tanıtılmaktadır ve kullanımları uygulama ve sayfa düzeyi eşdeğerlerine göre karşılaştırılmaktadır.This video will introduce Session Level Events and Objects and compare their use with their Application and Page level equivalents.

▶Videoyu izleyin (10 dakika)▶ Watch video (10 minutes)