[Nasıl yapılır:] LINQ to SQL: saklı yordamları kullanma[How Do I:] LINQ to SQL: Using Stored Procedures

Scott Stanme alanına göreby Scott Stanfield

Mevcut saklı yordamları ve işlevleri kullanmak LINQ ile kolaydır.Using existing stored procedures and functions is easy with LINQ. Saklı yordamları yalnızca O/R eşleme yüzeyine sürükliyoruz ve bunları oluşturulan veri bağlamı nesnesinden çağırıyoruz.We simply drag the stored procedures onto the O/R mapping surface and call them from the generated Data Context object.

▶Videoyu izleyin (9 dakika)▶ Watch video (9 minutes)