[Nasıl yapılır:] LINQ to SQL: saklı yordamları kullanma

Scott Stanme alanına göre

Mevcut saklı yordamları ve işlevleri kullanmak LINQ ile kolaydır. Saklı yordamları yalnızca O/R eşleme yüzeyine sürükliyoruz ve bunları oluşturulan veri bağlamı nesnesinden çağırıyoruz.

▶Videoyu izleyin (9 dakika)