[Nasıl yapılır:] LINQ 'ı etkinleştirmek için projeleri Visual Basic yükseltin?[How Do I:] Upgrade Visual Basic Projects to Enable LINQ?

Beth Massi tarafındanby Beth Massi

Visual Basic programcılar, farklı LINQ sağlayıcılarını etkinleştirmek için, yeni çoklu hedef özelliği ve Visual Basic 2005 ' de yazılan projelerin Visual Basic 2008 Beta 2 ' ye nasıl yükseltileceğini öğrentirecektir.Visual Basic programmers will learn about the new multi-targeting feature and how to upgrade projects written in Visual Basic 2005 to Visual Basic 2008 Beta 2 in order to enable different LINQ providers.

▶Videoyu izleyin (8 dakika)▶ Watch video (8 minutes)