ASP.NET veri erişimi teknolojileri, LINQ 'e girişASP.NET Data Access Technologies, an Introduction to LINQ

ali Stagnerby Joe Stagner

LINQ, ASP.NET geliştiricilerin tercih ettiği veri erişim mekanizmasıdır.LINQ is the ASP.NET developers preferred Data Access Mechanism. Bu videoda, LINQ ile programlama ve bir geliştirici deneyimi perspektifinden ADO.NET ve LINQ arasındaki basit veri erişimini karşılaştıran bir giriş sunulmaktadır.This video is an introduction to programming with LINQ and compares simple data access between ADO.NET and LINQ from a developer experience perspective.

▶Videoyu izleyin (37 dakika)▶ Watch video (37 minutes)