[Nasıl yapılır:] Sistem durumu Izleme olaylarını günlüğe kaydetmek için özel bir sağlayıcı oluşturma[How Do I:] Create a Custom Provider for Logging Health Monitoring Events

Chris 'e göreby Chris Pels

Chris 'Ler, sistem durumu izleme olaylarını metin tabanlı bir günlük dosyasına kaydeden ASP.NET Hemi izleme sistemi için özel bir sağlayıcı oluşturmayı gösterir.Chris Pels shows how to create a custom provider for the ASP.NET heath monitoring system, which records health monitoring events to a text-based log file. BufferedWebEventProvider sınıfından devralan özel sağlayıcı sınıfını oluşturmayı öğrenin, sağlayıcıyı oluşturmak için kullanılan yöntemleri ve özellikleri anlayın ve günlük dosyalarını yazmak için onu kullanan bir Web sitesi oluşturun.Learn how to create the custom provider class, which inherits from the BufferedWebEventProvider class, understand the methods and properties used to create the provider, and create a web site that uses it to write log files.

▶Videoyu izleyin (26 dakika)▶ Watch video (26 minutes)