[Nasıl yapabilirim:] Yerelleştirme ile Çok Dilli Bir Site Oluşturun?[How Do I:] Create a Multi-Lingual Site with Localization?

Microsoft tarafındanby Microsoft

Ek kod olmadan kültüre duyarlı ve yerel web içeriği oluşturmayı öğrenin.Learn how to create culture-aware and locale-specific web content with no additional code. Sayfa düzeyi ve uygulama düzeyi kaynakları oluşturmak için Kaynak Düzenleyicisi'ni kullanın.Use the Resource Editor to create page-level and application-level resources.

▶ Videoyu izleyin (13 dakika)▶ Watch video (13 minutes)