[Nasıl yapılır:] Excel gibi bir uygulama için verileri virgülle ayrılmış (CSV) bir dosyaya aktarın[How Do I:] Export Data to a Comma Delimited (CSV) File for an Application Like Excel

Chris 'e göreby Chris Pels

Bu videoda, Chris Pbirbirlerine verileri bir veritabanından veya başka bir kaynaktan alma ve Excel gibi bir uygulamada kullanılabilecek virgülle ayrılmış bir dosyaya aktarma işlemlerinin nasıl yapılacağını gösterir.In this video Chris Pels shows how to take data from a database or other source and export it to a comma delimited file that can be used in an application like Excel. İlk olarak, bir veri kümesi DataTable nesnesi olarak oluşturulur.First, a set of data is created as a DataTable object. Ardından, geçerli Web sayfası isteğinin yanıtı temizlenir ve üst bilgi ve içerik türü bir CSV dosyası olarak yapılandırılır.Next, the Response for the current web page request is cleared and the header and content type are configured to be a csv file. Ardından, önce CSV dosyası için sütun üst bilgileri ve ardından veri değerleri yazılarak, gerçek veriler yanıt akışına eklenir.Then the actual data is added to the response stream by first writing the column headers for the csv file followed by the data values. Bu yaklaşım, kullanıcılar, Excel gibi bir programda yerel olarak işlenebilmesi için veri dışa aktarma gerektirirken yararlı olabilir.This approach can be useful when users require an export of data so it can be manipulated locally in a program like Excel.

▶Videoyu izleyin (19 dakika)▶ Watch video (19 minutes)