[Nasıl yapılır:] Ayrı öğeler için komut düğmeleri uygulama[How Do I:] Implement Command Buttons for Individual Items

Chris 'e göreby Chris Pels

Bu videoda Chris Pbirbirlerine, bir ListView denetimi gibi veriye dayalı bir denetimin her öğesinde bir düğme denetimiyle ilişkili olayların nasıl işleneceğini gösterir.In this video Chris Pels will show how to handle events associated with a button control in each item of a data-bound control like a ListView control. İlk olarak, bu veri bağlantılı denetimlerin düzenleme veya silme gibi standart işlemler için standart düğme olay işleyicilerine sahip olduğunu görün.First, see how these data-bound controls have standard button event handlers for standard operations like Edit or Delete. Ardından, özel bir eylem gerçekleştiren ve bu özel düğme eyleminin olaylarını nasıl işleyeceğinizi öğrenin.Next, learn how to add a button which performs a custom action and how to handle events for this custom button action. Son olarak, düğmenin kaynaklandığı öğenin tanımlanması için verileri özel olay işleyicisine geçirme konusuna bakın.Finally, see how to pass data to the custom event handler for identification of the item where the button click originated.

▶Videoyu izleyin (34 dakika)▶ Watch video (34 minutes)