[Nasıl yapılır:] ASP.NET ile e-posta gönderilirken hata Işleme Uygula

Chris 'e göre

Chris 'Ler, ASP.NET ile bir e-posta gönderilirken nasıl hata işlemenin uygulanacağını gösterir. E-posta göndermek için bir ASP.NET Web sayfası oluşturuyor, Web. config dosyasında <mailSettings> yapılandırmayı gösterir, sistem .net. Mail sınıfını ve e-posta iletileri oluşturmak ve göndermek için nasıl kullanılacağını açıklar. Daha sonra, e-posta gönderirken oluşabilecek hatalar hakkında bilgi sağlayan, sistem .net. Mail özel durum sınıflarını kullanarak hata işleme ekliyor ve bir e-posta gönderirken olası sonuçların bir listesini sağlayan SmtpStatusCode numaralandırması incelenir SmtpClient. Son olarak, özel durum oluşturan ve Visual Studio hata ayıklayıcısındaki hata işleme bilgilerini inceleyen bir sınama e-postası gönderir.

▶Videoyu izleyin (24 dakika)