[Nasıl yapılır:] ASP.NET uygulaması için sistem durumu Izlemesi gerçekleştir mi?[How Do I:] Implement Health Monitoring for an ASP.NET Application?

Chris 'e göreby Chris Pels

Bu videoda, bir ASP.NET uygulaması için ayrıntılı çalışma zamanı bilgileri almak üzere durum izlemenin nasıl uygulanacağını gösterir.In this video Chris Pels will show how to implement health monitoring to get detailed run-time information for an ASP.NET application. Sistem durumu izleme olayları, diğer adıyla Web olayları, veri depolamaya yönelik sağlayıcılar, olayları sağlayıcılara eşleme kuralları, yaygın olarak kullanılan ayarlar için profiller ve en iyileştirmek için bufferMode dahil sistem durumu izleme için güçlü ve esnek yapılandırma seçeneklerini öğrenin. en iyi performans için sistem durumu izleme.Learn the powerful and flexible configuration options for health monitoring including health monitoring events, aka web events, providers for storing data, rules for mapping events to providers, profiles for commonly used settings, and buffermode to optimize health monitoring for best performance. Daha sonra, sistem durumu izleme özellikli bir örnek Web uygulamasına olay yazmayı Windows olay günlüğü 'ne bakın.Then see a sample web application in action with health monitoring enabled writing events to the Windows event log.

▶Videoyu izleyin (21 dakika)▶ Watch video (21 minutes)