[Nasıl yapılır:] Sorgu dizesi kullanarak bir sayfadan diğerine bilgi geçirme[How Do I:] Pass Information From One Page to Another Using a Query String

Chris 'e göreby Chris Pels

Bu videoda, bir sorgu dizesi kullanılarak bilgilerin bir sayfadan diğerine nasıl geçirilebileceğini gösterir.In this video Chris Pels will show how information can be passed from one page to another using a query string. İlk olarak, bir veri girişi formundaki bilgilerden değişken adlarını ve değerleri içeren bir sorgu dizesi oluşturma bölümüne bakın.First, see how to construct a query string including variable names and values from information on a data entry form. Daha sonra, bkz. birden çok sorgu dizesi değişkeninin nasıl işlendiği dahil olmak üzere sayfa gönderildiğinde sorgu dizesi bilgilerine erişme.Next, see how to access the query string information when the page is posted including how multiple query string variables are handled. Sorgu dizesi bilgilerinin sunucu tarafında işlenmesinin bir parçası olarak bkz. sorgu dizesi değişkenlerinin varlığı için doğrulamayı uygulama ve beklenen veri türlerini içermeleri.As part of the server side processing of query string information, see how to implement validation for existence of query string variables and if they contain the expected type of data. Son olarak, dizeyi kodlayarak bir boşluk ve sorgu dizesinde bir ve işareti dahil özel karakterleri nasıl geçitireceğinizi öğrenin.Finally, learn how to pass special characters including a space and an ampersand in a query string by encoding the string.

▶Videoyu izleyin (25 dakika)▶ Watch video (25 minutes)