[Nasıl yapılır:] ASP.NET sayfasını önbelleğe almak için OutputCache kullanın[How Do I:] Use OutputCache to Cache an ASP.NET Page

Chris 'e göreby Chris Pels

Bu videoda Chris Pbenzerleri, bir Sayfayı önbellekte depolamak için ASP.NET uygulamasının yerleşik önbelleğinin nasıl kullanıldığını gösterir, böylece yeniden oluşturulması gerekmez.In this video Chris Pels shows how to utilize the built-in caching of ASP.NET to store a page in the cache so it does not have to be re-rendered. İlk olarak, sayfa önbelleğe almanın en basit biçimi, sayfanın tamamının belirli bir süre için önbelleğe alındığı yerde gösterilmiştir.First, the simplest form of page caching is demonstrated where the entire page is cached for a specified period of time. Daha ayrıntılı bir yaklaşım, QueryString değişkenlerinin değerlerinin önbelleğe alma sayfaları için temel olarak kullanıldığı, daha ayrıntılı bir yaklaşım alınmıştır.Next, a more granular approach is taken where the values of QueryString variables are used as the basis for caching pages. Son olarak, bkz. bir sayfanın önbelleğe alınması için tarayıcının türünün temeli olması.Finally, see how to have the type of browser be the basis for caching a page.

▶Videoyu izleyin (14 dakika)▶ Watch video (14 minutes)