[Nasıl Yapılır]: uygulama bilgilerini önbelleğe almak için ASP.NET Cache nesnesini kullanma

[How Do I]: Use the ASP.NET Cache Object to Cache Application Information

Chris 'e göreby Chris Pels

Bu videoda, Chris P, uygulama bilgilerini depolamak için ASP.NET Cache nesnesinin nasıl kullanılacağını gösterir.In this video Chris Pels shows how to use the ASP.NET Cache object to store application information. Basit bir kullanıcı arabirimiyle bir örnek sayfa oluşturulur ve kılavuz bir XML disk dosyasındaki verilerle doldurur.A sample page is created with a simple user interface and code is added that populates the grid with data from an XML disk file. Ardından kod, ilk alındıktan ve sonraki istekler için önbellekten okunduktan sonra uygulama önbelleği nesnesindeki verileri önbelleğe almak için düzeltilir.Then the code is revised to cache the data in the application Cache object after it is initially retrieved and read from the cache for subsequent requests. Son olarak, önbelleğe alınmış nesne için mutlak ve kayan zamana dayalı bağımlılığın kullanılması için yöntemler eklenmiştir.Finally, methods are added to make use of absolute and sliding time based dependency for the cached object.

▶Videoyu izleyin (22 dakika)▶ Watch video (22 minutes)