[Nasıl yapılır:] ASP.NET içindeki doğrulama denetimleri kullanılsın mı?[How Do I:] Use Validation Controls in ASP.NET?

Chris 'e göreby Chris Pels

Bu videoda, Web sayfalarınıza doğrulama uygulamak için ASP.NET içinde bulunan doğrulama denetimlerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.In this video learn how to use the validation controls available in ASP.NET to implement validation on your web pages. RequiredFieldValidator ve RegularExpressionValidator gibi tüm önemli doğrulama denetimleri ele alınacaktır.All the major validation controls such as RequiredFieldValidator and RegularExpressionValidator will be discussed. Ayrıca, standart Doğrulayıcıları gereksiniminizi karşılamıyorsa, CustomValidator nasıl kullanacağınızı öğrenin.In addition, learn how to use the CustomValidator when one of the standard validators does not meet your need. Hem sunucu hem de istemci tarafı doğrulama seçenekleri gösterilir.Both server and client side validation options are shown. Bkz. bir UI denetiminde tek doğrulamanın yanı sıra birden çok doğrulama.See how to do single validation on a UI control as well as multiple validations.

▶Videoyu izleyin (31 dakika)▶ Watch video (31 minutes)