JSP Geliştiricileri için ASP.NET’e Giriş: ASP.NET 2.0’a Hoş Geldiniz

Microsoft tarafından

Bu oturum, ASP.NET anlamak için gereken temel arka plana ve ASP.NET .NET Framework ve Microsoft IIS ile nasıl entegre olduğuna odaklanır.

▶ Videoyu izleyin (61 dakika)