JSP Geliştiricileri için ASP.NET’e Giriş: ASP.NET 2.0’a Hoş GeldinizIntro to ASP.NET for JSP Developers: Welcome to ASP.NET 2.0

Microsoft tarafındanby Microsoft

Bu oturum, ASP.NET anlamak için gereken temel arka plana ve ASP.NET .NET Framework ve Microsoft IIS ile nasıl entegre olduğuna odaklanır.This session focuses on the basic background necessary to understand ASP.NET and how ASP.NET integrates with the .NET Framework and Microsoft IIS.

▶ Videoyu izleyin (61 dakika)▶ Watch video (61 minutes)