ASP.NET 4 "hızlı vuruş" – Tablo ücretsiz şablonlu denetimlerASP.NET 4 "Quick Hit" – Table Free Templated Controls

ali Stagnerby Joe Stagner

Bu videoda, şablonlu denetimler için RenderOuterTable özelliği hakkında bilgi edineceksiniz. Bu, dış tablonun sayfada işlenip işlenmediğini denetlemenizi sağlar.In this video you will learn about the RenderOuterTable property for templated controls, which allows you to control whether or not the outer table is rendered to the page.

▶Videoyu izleyin (5 dakika)▶ Watch video (5 minutes)