Saklı Yordam Oluşturma ve KullanmaCreating and Using Stored Procedures

Microsoft tarafındanby Microsoft

Bu video birkaç ders önce tanıtıldı Stored Prosedürler konusu genişletir.This video expands on the topic of Stored Procedures which was introduced several lessons ago. Bu videoda, giriş ve çıkış parametrelerini kullanarak, iade değerlerini kullanarak, değişkenleri beyan etmek ve depolanan yordamlarınıza diğer T-SQL programlama öğeleri ekleyerek, sorgu penceresinden depolanan yordamları nasıl yürüteceklerinizi ve son olarak da kendi uygulamalarınızda depolanan yordamları kullanmak için gereken Visual Basic ve C# sözdizimini kullanarak depolanan yordamları oluşturmak ve güncelleştirmek için temel sözdizimini açıklıyoruz.In this video we explain the basic syntax to create and update stored procedures, using input and output parameters, return values, declaring variables and adding other T-SQL programming elements into you stored procedures, how to execute your stored procedures from the query window, and finally the Visual Basic and C# syntax required to utilize stored procedures in your own applications.

▶ Videoyu izleyin (42 dakika)▶ Watch video (42 minutes)