Metin Verilerinizde Tam Metin Aramayı EtkinleştirmeEnabling Full-Text Search in your Text Data

Microsoft tarafındanby Microsoft

Tam Metin araması, metnin büyük bölümlerini (Microsoft Word belgeleri veya diğer dosya biçimleri de) veritabanınıza kaydetmenize ve harika bir performans beklerken bu metin verilerini temel alan karmaşık sorgular gerçekleştirmenize olanak tanır.Full-Text search allows you to save large portions of text - even Microsoft Word documents, or other file formats - into your database and perform complex queries based on this textual data while expecting great performance. Bu ders, Tam Metin aramanın NASıL kurulabildiğini ve SQL Server Express içinde kurmanın nüanslarına özellikle dikkat edin.This lesson demonstrates how to set up Full-Text search paying particular attention to the nuances of setting it up within SQL Server Express. Daha sonra tam metin dizinleri oluşturmaya, dizin popülasyon ayarlarını yapılandırmaya ve İçeren yüklemin gücünü ve çok, çok varyasyonunu gösteren sorgular gerçekleştirmeye geçiyoruz.Then we move to creating full-text indexes, configuring the index population settings, and performing queries that demonstrate the power of the CONTAINS predicate and its many, many variations.

▶ Videoyu izleyin (38 dakika)▶ Watch video (38 minutes)