Tailspin Spyworks - Kullanıcı Ürün İncelemeleri EklemeTailspin Spyworks - Adding User Product Reviews

ali Stagnerby Joe Stagner

Ali Stagner, Tailspin Spyworks Sample Web Forms uygulamasındaki müşterilerin ürün ayrıntıları sayfasına incelemeler ekler.Joe Stagner adds reviews from customers to product details page in the Tailspin Spyworks sample Web Forms application.

▶Videoyu izleyin (41 dakika)▶ Watch video (41 minutes)