[Nasıl yapılır:] Web uygulaması yük testi mi?[How Do I:] Load Test a Web Application?

, Chris Menegayby Chris Menegay

Bu videoda, bir Web testini kaydetme ve sonra birden çok kullanıcının benzetimini yapan bir yük testi olarak yeniden birleştirme sürecinde size kılavuzluk eder.This video walks you through the process of recording a Web Test and then replaying it as a Load Test that simulates multiple users. Visual Studio Team System 'ın, Web uygulamasının yük testini geçirip geçirmediğini veya başarısız olduğunu tanımlayan sunucu kaynakları kullanımının uyarı ve kritik eşiklerini ayarlamanıza nasıl izin verdiğini görüyoruz.We see how Visual Studio Team System allows you to set warning and critical thresholds of server resources utilization, which defines whether the Web application passes or fails the load test.

▶Videoyu izleyin (8 dakika)▶ Watch video (8 minutes)