ASP.NET Web Sayfaları (Razor) Sitesinde Varlıkları Paketleme ve KüçültmeBundling and Minifying Assets in an ASP.NET Web Pages (Razor) Site

Microsoft tarafındanby Microsoft

Bundling ve minification sitenizi daha hızlı hale getirmenin yollarıdır.Bundling and minification are ways to make your site faster. Bundling, birden çok JavaScript (.js) dosyasını veya birden çok basamaklı stil sayfasını (.css) birleştirerek birbirim olarak indirilebilmenizi sağlar.Bundling lets you combine multiple JavaScript (.js) files or multiple cascading style sheet (.css) files so that they can be downloaded as a unit, rather than one at a time. Minification beyaz boşluğu sıkıştırır ve indirilen dosyaları mümkün olduğunca küçük hale getirmek için diğer sıkıştırma türlerini gerçekleştirir.Minification squeezes out whitespace and performs other types of compression to make the downloaded files as small a possible.

Note

Web Sayfalarını 2 ASP.NET RC sürümü, gerekli öğeleri içeren paket henüz Microsoft WebMatrix'te kullanılamadığından birleştirme ve çıkarma yı desteklemez.The RC release of ASP.NET Web Pages 2 does not support bundling and minification because the package that contains the required elements is not yet available in Microsoft WebMatrix. Bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.We apologize for this inconvenience. Paketin ASP.NET Web Sayfaları 2 ve WebMatrix 2'nin son sürümünde bulunması beklenmektedir.The package is expected to be available in the final release of ASP.NET Web Pages 2 and WebMatrix 2.