Bir Web Sayfasının Görsel Stilini DeğiştirmeChange the Visual Style of a Web Page

Advaiya tarafındanby Advaiya

3. bölüm, CSS ve stil sayfalarını kullanmaya başlamanızı sağlayarak sayfanızı daha güzel hale getirebilirsiniz.Part 3 gets you started with CSS and style sheets so you can make your page more beautiful.

▶Videoyu izleyin (4 dakika)▶ Watch video (4 minutes)