Get-AksHciUpdates

Özet

Azure Stack HCI ve Windows Server'da Azure Kubernetes Service için kullanılabilir Kubernetes güncelleştirmelerini listeleyin.

Syntax

Get-AksHciUpdates

Description

Azure Stack HCI ve Windows Server'da Azure Kubernetes Service için kullanılabilir Kubernetes güncelleştirmelerini listeleyin.

Örnekler

Örnek

Get-AksHciUpdates

Sonraki adımlar

AksHci PowerShell Başvurusu