Get-AksHciVersion

Özet

Azure Stack HCI ve Windows Server'da Azure Kubernetes Service geçerli Kubernetes sürümünü edinin.

Syntax

Geçerli sürümü alma

Get-AksHciVersion 
             

Description

Azure Stack HCI ve Windows Server'da Azure Kubernetes Service geçerli Kubernetes sürümünü edinin.

Örnekler

Geçerli sürümü alma

Get-AksHciVersion

Sonraki adımlar

AksHci PowerShell Başvurusu