Install-AksHciGmsaWebhook

Özet

Kümeye gMSA web kancası eklentisini yükler.

Syntax

Install-AksHciGmsaWebhook -name <String> 
             [-activity <String>]           

Description

Kümeye gMSA web kancası eklentisini yükler.

Örnekler

Örnek

Install-AksHciGmsaWebhook -name mycluster

Parametreler

-name

Kubernetes kümenizin alfasayısal adı.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-activity

İlerlemeyi güncelleştirirken etkinliğin adı.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Sonraki adımlar

AksHci PowerShell Başvurusu