New-AksHciClusterNetwork

Özet

Denetim düzlemi, yük dengeleyici, aracı uç noktaları ve iş yükü kümeleri için statik IP aralığı için DHCP veya statik IP adresini ayarlamak üzere bir sanal ağ oluşturun.

Syntax

DHCP sanal ağ yapılandırmaları

VLAN içermeyen DHCP yapılandırmaları için:

New-AksHciClusterNetwork -name <String>
             -vswitchName <String>
             -vipPoolStart <IP address>
             -vipPoolEnd <IP address>

VLAN ile DHCP yapılandırmaları için:

New-AksHciClusterNetwork -name <String>
             -vswitchName <String>
             -vipPoolStart <IP address>
             -vipPoolEnd <IP address>
             -vlanID <int>

Statik IP sanal ağ yapılandırmaları

VLAN olmayan statik IP yapılandırmaları için:

New-AksHciClusterNetwork -name <String>
             -vswitchName <String>
             -gateway <String>
             -dnsServers <String[]>
             -ipAddressPrefix <String> 
             -vipPoolStart <IP address>
             -vipPoolEnd <IP address>
             -k8sNodeIpPoolStart <IP address>
             -k8sNodeIpPoolEnd <IP address>                 

VLAN ile statik IP yapılandırmaları için:

New-AksHciClusterNetwork -name <String>
             -vswitchName <String>
             -gateway <String>
             -dnsServers <String[]>
             -ipAddressPrefix <String>
             -vipPoolStart <IP address>
             -vipPoolEnd <IP address>
             -k8sNodeIpPoolStart <IP address>
             -k8sNodeIpPoolEnd <IP address>
             -vlanID <int>               

Description

Denetim düzlemi, yük dengeleyici, aracı uç noktaları ve iş yükü kümelerindeki düğümler için statik IP aralığı için DHCP veya statik IP adresini ayarlamak için bir sanal ağ oluşturun. Bu cmdlet, daha sonra yeni bir iş yükü kümesi oluştururken yapılandırma adımlarında kullanılabilecek bir VirtualNetwork nesnesi döndürür. Gerektiği kadar sanal ağ oluşturabilirsiniz.

Örnekler

Statik IP veya DHCP ile sanal ağları yapılandırmak için aşağıdaki örnekleri kullanın. Ortamınız için örneklerde verilen değerleri özelleştirmeniz gerekir. Sanal ağı statik IP veya DHCP ile yapılandırdıktan sonra, küme dağıtmak için New-AksHciCluster komutunu çalıştırın.

VLAN olmadan statik IP ortamıyla dağıtma

$vnet = New-AksHciClusterNetwork -name <String> -vswitchName <String> -gateway <String> -dnsServers <String[]> -ipAddressPrefix <String> -vipPoolStart <IP address> -vipPoolEnd <IP address> -k8sNodeIpPoolStart <IP address> -k8sNodeIpPoolEnd <IP address>

Statik IP ortamı ve VLAN ile dağıtma

$vnet = New-AksHciClusterNetwork -name <String> -vswitchName <String> -gateway <String> -dnsServers <String[]> -ipAddressPrefix <String> -vipPoolStart <IP address> -vipPoolEnd <IP address> -k8sNodeIpPoolStart <IP address> -k8sNodeIpPoolEnd <IP address> -vlanID <int>

VLAN olmadan DHCP ortamıyla dağıtma

$vnet = New-AksHciClusterNetwork -name MyClusterNetwork -vnetName "External" -vipPoolStart "172.16.255.0" -vipPoolEnd "172.16.255.254" 

DHCP ortamı ve VLAN ile dağıtma

$vnet = New-AksHciClusterNetwork -name MyClusterNetwork -vnetName "External" -vipPoolStart "172.16.255.0" -vipPoolEnd "172.16.255.254" -vlanID 7

Parametreler

-name

Sanal ağlarınızın açıklayıcı adı. Kullanılabilir sanal ağlarınızın adlarının listesini almak için Get-AksHciClusterNetwork komutunu çalıştırın.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:
Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-vswitchName

Dış anahtarınızın adı. Kullanılabilir anahtarlarınızın adlarının listesini almak için komutunu Get-VMSwitchçalıştırın.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:
Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-gateway

Alt ağın varsayılan ağ geçidinin IP adresi.

Type: System.String
Parameter Sets: (StaticIP)
Aliases:
Required: False (This is required when creating a network with a static IP.)
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-dnsServers

Statik IP ile ağ oluştururken gereklidir. Bu parametre, alt ağ için kullanılacak DNS sunucularını işaret eden bir IP adresleri dizisi oluşturur. "8.8.8.8","192.168.1.1" gibi en az bir ve en fazla üç sunucu sağlanabilir.

Type: System.String[]
Parameter Sets: (StaticIP)
Aliases:
Required: False (This is required when creating a network with a static IP.)
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-ipAddressPrefix

Statik IP ataması için kullanılacak adres ön eki.

Type: System.String
Parameter Sets: (StaticIP)
Aliases:
Required: False (This is required when creating a network with a static IP.)
Position: Named
Default value: external
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-vipPoolStart

VIP havuzunun başlangıç IP adresi. Adres, DHCP sunucusu tarafından sunulan aralık içinde veya alt ağ CIDR'sinde sağlanan aralık içinde olmalıdır. VIP havuzundaki IP adresleri API Sunucusu ve Kubernetes hizmetleri için kullanılır. DHCP kullanıyorsanız, sanal IP adreslerinizin DHCP IP yedeğinin bir parçası olduğundan emin olun. Statik IP kullanıyorsanız sanal IP'lerinizin aynı alt ağdan olduğundan emin olun.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-vipPoolEnd

VIP havuzunun bitiş IP adresi. Adres, DHCP sunucusu tarafından sunulan aralık içinde veya Alt Ağ CIDR'sinde sağlanan aralık içinde olmalıdır. VIP havuzundaki IP adresleri API Sunucusu ve Kubernetes hizmetleri için kullanılır. DHCP kullanıyorsanız, sanal IP adreslerinizin DHCP IP yedeğinin bir parçası olduğundan emin olun. Statik IP kullanıyorsanız sanal IP'lerinizin aynı alt ağdan olduğundan emin olun.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:
Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-k8sNodeIpPoolStart

Vm havuzunun başlangıç IP adresi. Adres alt ağın aralığında olmalıdır. Bu, statik IP dağıtımları için gereklidir.

Type: System.String
Parameter Sets: (StaticIP)
Aliases:
Required: False (This is required when creating a network with a static IP.)
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-k8sNodeIpPoolEnd

Bir VM havuzunun bitiş IP adresi. Adres alt ağın aralığında olmalıdır. Bu, statik IP dağıtımları için gereklidir.

Type: System.String
Parameter Sets: (StaticIP)
Aliases:
Required: False (This is required when creating a network with a static IP.)
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-vlanID

Ağ için VLAN kimliğini belirtir. Atlanırsa, ağ etiketlenmez.

Type: System.Int32
Parameter Sets: (All)
Aliases:
Required: False (This parameter is required if you configure a virtual network with a VLAN.)
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Sonraki adımlar

AksHci PowerShell Başvurusu