Remove-AksHciAutoScalerProfile

Özet

Kullanılmayan otomatik ölçeklendirici yapılandırma profilini sistemden kaldırın.

Syntax

Kullanılmayan otomatik ölçeklendirici profilini kaldırma

Remove-AksHciAutoScalerProfile -name myProfile

Description

Bu komut, profilin herhangi bir küme veya düğüm havuzuyla ilişkilendirildiğini doğrular ve ardından sistemden kaldırır. Profille ilişkilendirilmiş hala etkin bir otomatik ölçeklendirici varsa ilgili hata iletisi görüntülenir ve işlem durdurulur.

Örnekler

Otomatik ölçeklendirici yapılandırma profili myProfile'ı sistemden kaldırma

Remove-AksHciAutoScalerProfile -name myProfile

Parametreler

-name

Otomatik ölçeklendirici yapılandırma profilinin alfasayısal adı.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Sonraki adımlar

AksHci PowerShell Başvurusu