Repair-AksHciClusterCerts

Özet

Kubernetes yerleşik bileşenleri için süresi dolan sertifikalarla ilgili sorunları giderir ve düzeltir.

Syntax

Repair-AksHciClusterCerts -name 
             -fixCloudCredentials
             [-sshPrivateKeyFile <String>] 
             [-force]
Repair-AksHciClusterCerts -name 
             -fixKubeletCredentials
             [-sshPrivateKeyFile <String>] 
             [-force]

Description

Bu cmdlet kullanım dışı bırakılacak. Lütfen Update-AksHciClusterCertificates kullanın.

Kubernetes yerleşik bileşenleri için süresi dolan sertifikalarla ilgili sorunları giderir ve düzeltir.

Örnekler

Repair-AksHciClusterCerts -name mycluster -fixCloudCredentials

Hedef kümeler arasında iletişim sorunları varsa küme sertifikalarını düzeltmek için

Repair-AksHciClusterCerts -name mycluster -fixKubeletCredentials

Parametreler

-name

Sertifikaları yeniden sağlamak istediğiniz Kubernetes kümesinin adı.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-fixCloudCredentials

İş yükü kümesi bulut aracısı ile iletişimi kaybederse bu bayrağı kullanın.

Type: System.Management.Automation.SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-fixKubeletCredentials

İş yükü kümeleri diğer iş yükü kümeleri arasındaki iletişimi kaybederse bu bayrağı kullanın.

Type: System.Management.Automation.SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-sshPrivateKeyFile

Kümenin konak VM'lerine uzaktan erişmek için kullanılan SSH anahtarı.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-force

Denetimler olmadan onarımı zorlamak için bu bayrağı kullanın.

Type: System.Management.Automation.SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Sonraki adımlar

AksHci PowerShell Başvurusu