Azure Stack Hub için kullanılabilen Azure Market öğeleriAzure Marketplace items available for Azure Stack Hub

Sanal makine uzantılarıVirtual Machine extensions

Kullandığınız sanal makine (VM) uzantılarına yönelik güncelleştirmeler olduğunda, bunları indirmeniz gerekir.Whenever there are updates to virtual machine (VM) extensions you use, you should download them. Üründe gönderilen uzantılar normal düzeltme ekinde ve güncelleştirme sürecinde günceldeğildir, bu nedenle güncelleştirmeleri sık sık denetleyin.Extensions shipped in the product don't update in the normal patch and update process, so check for updates frequently. Diğer uzantılar yalnızca Market yönetimi aracılığıyla kullanılabilir.Other extensions are only available through Marketplace Management.

GörüntüImage Öğe adıItem name AçıklamaDescription PublisherPublisher İşletim Sistemi TürüOS Type
SQL IaaS uzantısı (Sqliaasextenma) SQL IaaS uzantısı (Sqliaasextenma)SQL IaaS Extension (SqlIaasExtension) Windows Market öğesinde herhangi bir SQL Server dağıtmak için bu uzantıyı indirin-bu uzantı gereklidir.Download this extension to deploy any SQL Server on Windows Marketplace item - this extension is required. MicrosoftMicrosoft WindowsWindows
Özel Betik Uzantısı Özel Betik UzantısıCustom Script Extension Bu güncelleştirmeyi Windows için özel betik uzantısının yerleşik sürümüne indirin.Download this update to the in-box version of the Custom Script Extension for Windows. MicrosoftMicrosoft WindowsWindows
PowerShell DSC Uzantısı PowerShell DSC UzantısıPowerShell DSC Extension Bu güncelleştirmeyi PowerShell DSC uzantısının yerleşik sürümüne indirin. TLS v 1.2 'yi destekleyecek şekilde güncelleştirildi.Download this update to the in-box version of the PowerShell DSC Extension. Updated to support TLS v1.2. MicrosoftMicrosoft WindowsWindows
Microsoft kötü amaçlı yazılımdan koruma uzantısı Microsoft kötü amaçlı yazılımdan koruma uzantısıMicrosoft Antimalware Extension Azure için Microsoft kötü amaçlı yazılımdan koruma, uygulamalar ve kiracı ortamları için, insan müdahalesi olmadan arka planda çalışacak şekilde tasarlanan tek bir aracı çözümüdür.The Microsoft Antimalware for Azure is a single-agent solution for apps and tenant environments, designed to run in the background without human intervention. Bu güncelleştirmeyi kötü amaçlı yazılımdan koruma uzantısının yerleşik sürümüne indirin.Download this update to the in-box version of the Antimalware Extension. MicrosoftMicrosoft WindowsWindows
Microsoft Azure tanılama uzantısı Microsoft Azure tanılama uzantısıMicrosoft Azure Diagnostic Extension Microsoft Azure Tanılama, Azure 'da dağıtılan bir uygulamadaki tanılama verilerinin toplanmasını sağlayan bir özelliktir.Microsoft Azure Diagnostics is the capability within Azure that enables the collection of diagnostic data on a deployed app. Bu güncelleştirmeyi Windows için tanılama uzantısının yerleşik sürümüne indirin.Download this update to the in-box version of the Diagnostic Extension for Windows. MicrosoftMicrosoft WindowsWindows
Azure Izleyici, güncelleştirme ve yapılandırma yönetimi uzantısı Azure Izleyici, güncelleştirme ve yapılandırma yönetimi uzantısıAzure Monitor, Update and Configuration Management Extension Azure Izleyici, güncelleştirme ve yapılandırma yönetimi uzantısı, VM izleme özelliği sağlamak için Log Analytics, Azure Güvenlik Merkezi ve Azure Sentinel ile birlikte kullanılır.The Azure Monitor, Update and Configuration Management Extension is used with Log Analytics, Azure Security Center, and Azure Sentinel to provide VM monitoring capability. Bu güncelleştirmeyi Windows için Izleme Aracısı uzantısının yerleşik sürümüne indirin.Download this update to the in-box version of the Monitoring Agent Extension for Windows. MicrosoftMicrosoft WindowsWindows
Özel Betik Uzantısı - Özel Betik uzantısı (sürüm 1, kullanım dışı) - Özel Betik uzantısı (sürüm 2)- Custom Script Extension (version 1, deprecated) - Custom Script Extension (version 2) Bu güncelleştirmeyi, Linux için özel betik uzantısının yerleşik sürümüne indirin. Bu uzantının birden çok sürümü vardır ve hem 1.5.2.1 hem de 2.0. x ' i indirmeniz gerekir.Download this update to the in-box version of the Custom Script Extension for Linux. There are multiple versions of this extension and you should download both 1.5.2.1 and 2.0.x. MicrosoftMicrosoft LinuxLinux
Linux için VM erişimi Linux için VM erişimiVM Access for Linux Bu güncelleştirmeyi, Linux için VMAccess uzantısının yerleşik sürümüne indirin. Bu güncelleştirme, de, Linux VM 'lerini kullanmayı planlıyorsanız önemlidir.Download this update to the in-box version of the VMAccess for Linux Extension. This update is important if you plan to use Debian Linux VMs. MicrosoftMicrosoft LinuxLinux
Linux için Acronis Backup uzantısı Linux için Acronis Backup uzantısıAcronis Backup Extension for Linux Microsoft Azure için Acronis yedekleme uzantısı, veri koruma ürünlerinin Acronis Yedekleme ailesinin bir parçasıdır.The Acronis Backup Extension for Microsoft Azure is part of the Acronis Backup family of data protection products. Acronis International GmbH.Acronis International GmbH. LinuxLinux
Windows için Acronis Yedekleme Uzantısı Windows için Acronis Yedekleme UzantısıAcronis Backup Extension for Windows Microsoft Azure için Acronis yedekleme uzantısı, veri koruma ürünlerinin Acronis Yedekleme ailesinin bir parçasıdır.The Acronis Backup Extension for Microsoft Azure is part of the Acronis Backup family of data protection products. Acronis International GmbH.Acronis International GmbH. WindowsWindows
Linux için CloudLink SecureVM uzantısı Linux için CloudLink SecureVM uzantısıCloudLink SecureVM Extension for Linux VM 'Leri kolay ve güvenli bir şekilde denetleyin, izleyin ve şifreleyin.Control, monitor, and encrypt VMs with ease and confidence. Dell EMCDell EMC LinuxLinux
Windows için CloudLink SecureVM uzantısı Windows için CloudLink SecureVM uzantısıCloudLink SecureVM Extension for Windows VM 'Leri kolay ve güvenli bir şekilde denetleyin, izleyin ve şifreleyin.Control, monitor, and encrypt VMs with ease and confidence. Dell EMCDell EMC WindowsWindows
Windows için Kaspersky hibrit bulut güvenlik AracısıKaspersky Hybrid Cloud Security Agent for Windows Kaspersky hibrit bulut güvenliği sayesinde bulut iş yükleriniz içinde Azure uzantıları aracılığıyla siber güvenlik özellikleri sağlayabilirsiniz.With Kaspersky Hybrid Cloud Security, you can provision cybersecurity capabilities inside your cloud workloads via Azure Extensions. Kaspersky LabKaspersky Lab WindowsWindows
Linux için Kaspersky hibrit bulut güvenlik AracısıKaspersky Hybrid Cloud Security Agent for Linux Kaspersky hibrit bulut güvenliği sayesinde, Azure uzantıları aracılığıyla bulut iş yüklerinizde doğrudan sanal güvenlik özellikleri sağlayabilirsiniz.With Kaspersky Hybrid Cloud Security, you can provision cybersecurity capabilities right inside your cloud workloads via Azure Extensions. Kaspersky LabKaspersky Lab LinuxLinux

Microsoft VM görüntüleri ve çözüm şablonlarıMicrosoft VM images and solution templates

Microsoft Azure Stack hub, aşağıdaki Azure Market VM 'lerini ve çözüm şablonlarını destekler.Microsoft Azure Stack Hub supports the following Azure Marketplace VMs and solution templates. Bağımlılıkları belirtilen şekilde ayrı olarak indirin.Download any dependencies separately, as noted. SQL Server ve Machine Learning Server gibi uygulamalar, ücretsiz veya deneme olarak işaretlendikleri durumlar dışında uygun lisanslama gerektirir.Apps such as SQL Server and Machine Learning Server require proper licensing, except where marked as Free or Trial.

GörüntüImage Öğe adıItem name AçıklamaDescription PublisherPublisher
SharePoint Server 2013 deneme sürümü SharePoint Server 2013 deneme sürümüSharePoint Server 2013 Trial Windows Server 2012 Datacenter ve Visual Studio 2019 Community Edition 'da 2013 Microsoft SharePoint Server deneme sürümü.Microsoft SharePoint Server 2013 Trial on Windows Server 2012 Datacenter and Visual Studio 2019 community edition. MicrosoftMicrosoft
SharePoint Server 2016 deneme sürümü SharePoint Server 2016 deneme sürümüSharePoint Server 2016 Trial Windows Server 2016 Datacenter üzerinde 2016 deneme Microsoft SharePoint Server.Microsoft SharePoint Server 2016 Trial on Windows Server 2016 Datacenter. MicrosoftMicrosoft
Windows Server 2012 R2 'de SQL Server 2014 SP3 Windows Server 2012 R2 'de SQL Server 2014 SP3SQL Server 2014 SP3 on Windows Server 2012 R2 SQL Server 2014 Service Pack 2.SQL Server 2014 Service Pack 2. Gerekli indirme: SQL IaaS uzantısı.Required download: SQL IaaS Extension. MicrosoftMicrosoft
Windows Server 2016 üzerinde 9.3.0 Microsoft Machine Learning Server Windows Server 2016 üzerinde 9.3.0 Microsoft Machine Learning ServerMicrosoft Machine Learning Server 9.3.0 on Windows Server 2016 Windows Server 2016 üzerinde 9.3.0 Microsoft Machine Learning Server.Microsoft Machine Learning Server 9.3.0 on Windows Server 2016. MicrosoftMicrosoft
Ubuntu 16,04 üzerinde 9.3.0 Microsoft Machine Learning Server Ubuntu 16,04 üzerinde 9.3.0 Microsoft Machine Learning ServerMicrosoft Machine Learning Server 9.3.0 on Ubuntu 16.04 Ubuntu 16,04 üzerinde 9.3.0 Microsoft Machine Learning Server.Microsoft Machine Learning Server 9.3.0 on Ubuntu 16.04. Microsoft + kurallıMicrosoft + Canonical
CentOS Linux 7,2 Microsoft Machine Learning Server 9.3.0 CentOS Linux 7,2 Microsoft Machine Learning Server 9.3.0Microsoft Machine Learning Server 9.3.0 on CentOS Linux 7.2 9.3.0, CentOS Linux 7,2 üzerinde Microsoft Machine Learning Server.Microsoft Machine Learning Server 9.3.0 on CentOS Linux 7.2. Microsoft + standart dışı bir dalgaMicrosoft + Rogue Wave

Linux dağıtımlarıLinux distributions

GörüntüImage Öğe adıItem name AçıklamaDescription PublisherPublisher
Linux işletim sistemini temizle Linux işletim sistemini temizleClear Linux OS Intel mimarisi için iyileştirilmiş bir referans Linux dağıtımı.A reference Linux distribution optimized for Intel Architecture. Linux projesini temizleClear Linux Project
CoreOS Linux (kararlı) CoreOS Linux (kararlı)CoreOS Linux (Stable) CoreOS modern ve en düşük bir Linux dağıtımıdır. kapsayıcıları çalıştırmanın kolay bir yolu, kümeleri yönetmeniz ve sunucularınızı sorunsuz bir şekilde güncelleştirmeniz, ambar ölçeğinde işlem sağlayan tüm bileşenlerdir.CoreOS is a modern and minimal Linux distribution, providing an easy way to run containers, manage clusters and seamlessly update your servers - all components that enable warehouse-scale compute. CoreOSCoreOS
Ubuntu Server Ubuntu ServerUbuntu Server Ubuntu Server, bulut ortamları için dünyanın en popüler Linux ' tur.Ubuntu Server is the world's most popular Linux for cloud environments. CanonicalCanonical
Desek8 "Jese" Desek8 "Jese"Debian 8 "Jessie" GNU/Linux, en popüler Linux dağıtımlarından biridir.Debian GNU/Linux is one of the most popular Linux distributions. credativcredativ
Oracle Linux Oracle LinuxOracle Linux Oracle Linux işletim sistemi açık bulut altyapısı için tasarlanmıştır.The Oracle Linux operating system is engineered for open cloud infrastructure. Kurumsal SaaS ve PaaS iş yükleri için önde gelen performansı, ölçeklenebilirliği ve güvenilirliği, ayrıca geleneksel kurumsal uygulamaları sunar.It delivers leading performance, scalability, and reliability for enterprise SaaS and PaaS workloads, as well as traditional enterprise apps. OracleOracle
CentOS tabanlı 7,5 CentOS tabanlı 7,5CentOS-based 7.5 Linux 'un bu dağıtımı, CentOS tabanlıdır ve standart dışı dalga yazılımları tarafından sağlanır.This distribution of Linux is based on CentOS and is provided by Rogue Wave Software. Standart dışı dalga yazılımı (eski adıyla OpenLogic)Rogue Wave Software (formerly OpenLogic)
CentOS tabanlı 7,5-LVM CentOS tabanlı 7,5-LVMCentOS-based 7.5-LVM Linux 'un bu dağıtımı, CentOS tabanlıdır ve standart dışı dalga yazılımları tarafından sağlanır.This distribution of Linux is based on CentOS and is provided by Rogue Wave Software. Standart dışı dalga yazılımı (eski adıyla OpenLogic)Rogue Wave Software (formerly OpenLogic)
CentOS tabanlı HPC CentOS tabanlı HPCCentOS-based HPC Linux 'un bu dağıtımı, CentOS tabanlıdır ve standart dışı dalga yazılımları tarafından sağlanır.This distribution of Linux is based on CentOS and is provided by Rogue Wave Software. Standart dışı dalga yazılımı (eski adıyla OpenLogic)Rogue Wave Software (formerly OpenLogic)
SLES 11 SP4 (BYOS) SLES 11 SP4 (BYOS)SLES 11 SP4 (BYOS) SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4.SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4. SUSESUSE
SLES 12 SP3 (BYOS) SLES 12 SP4 (BYOS)SLES 12 SP4 (BYOS) SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4.SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4. SUSESUSE
SLES 15 (BYOS) SLES 15 (BYOS)SLES 15 (BYOS) SUSE Linux Enterprise Server 15.SUSE Linux Enterprise Server 15. SUSESUSE

Üçüncü taraf KLG, ücretsiz, deneme görüntüleri ve çözüm şablonlarıThird-Party BYOL, free, trial images, and solution templates

GörüntüImage Öğe adıItem name AçıklamaDescription PublisherPublisher
A10 vThunder ADC A10 vThunder ADCA10 vThunder ADC Microsoft Azure için A10 ağları vThunder ADC (uygulama teslim denetleyicisi), yüksek performans, esneklik ve dağıtımı kolay dağıtım ve sunucu yük dengelemesi için ve Azure bulutu 'nda yerel olarak çalışmak üzere iyileştirilmiş bir amaç için oluşturulmuştur.The A10 Networks vThunder ADC (Application Delivery Controller) for Microsoft Azure is purpose-built for high performance, flexibility, and easy-to-deploy app delivery and server load balancing and optimized to run natively within the Azure cloud. A10 NetworksA10 Networks
Arista vEOS yönlendiricisi Arista vEOS yönlendiricisiArista vEOS Router Arista vEOS yönlendiricisi, kuruluşların ve bulut sağlayıcılarının tutarlı, yüksek güvenlikli ve ölçeklenebilir karma ağlar oluşturmasına olanak tanıyan zengin, çok bulut ve çok hiper yönetici bir sanal yönlendiricidir.The Arista vEOS Router is a feature-rich, multi-cloud, and multi-hypervisor virtual router that empowers enterprises and cloud providers to build consistent, highly secure, and scalable hybrid networks. Arista ağlarıArista Networks
Barrampada uygulama güvenliği Denetim Merkezi Barrampada uygulama güvenliği Denetim MerkeziBarracuda Application Security Control Center Birden çok Barbcuda Web uygulaması güvenlik duvarlarını (WAF) merkezi olarak yönetin.Centrally manage multiple Barracuda Web Application Firewalls (WAF). Barracuda Networks, Inc.Barracuda Networks, Inc.
Barbcuda e-posta güvenlik ağ geçidi Barbcuda e-posta güvenlik ağ geçidiBarracuda Email Security Gateway Gelen e-posta kaynaklı tehditlere karşı korunmak için e-posta güvenlik ağ geçidi.Email security gateway to protect against inbound email-borne threats. Barracuda Networks, Inc.Barracuda Networks, Inc.
Barbcuda Web uygulaması güvenlik duvarı (WAF) Barbcuda Web uygulaması güvenlik duvarı (WAF)Barracuda Web Application Firewall (WAF) Otomatik & hedeflenen saldırılara karşı güvenlik ve DDoS koruması.Security and DDoS Protection Against Automated & Targeted Attacks. Barracuda Networks, Inc.Barracuda Networks, Inc.
Barbcuda CloudGen Güvenlik Duvarı Denetim Merkezi Barbcuda CloudGen Güvenlik Duvarı Denetim MerkeziBarracuda CloudGen Firewall Control Center Konumlarından ve form faktörünün ne olursa olsun yüzlerce Baroyda CloudGen güvenlik duvarlarını merkezi olarak yönetin.Centrally manage hundreds of Barracuda CloudGen Firewalls regardless of their location and form factor. Barracuda Networks, Inc.Barracuda Networks, Inc.
Azure için barbcuda CloudGen güvenlik duvarı Azure için barbcuda CloudGen güvenlik duvarıBarracuda CloudGen Firewall for Azure Uygulamanın ve verilerin bulunduğu yerde yalnızca bağlantının sonlandırdığına göre değil, güvenlik duvarı koruması sağlar.Provides firewall protection where the app and data reside, rather than solely where the connection terminates. Barracuda Networks, Inc.Barracuda Networks, Inc.
AbanteCartAbanteCart Açık kaynaklı eticaret alışveriş sepeti.Open-source ecommerce shopping cart. BitNamiBitnami
ActiveMQActiveMQ Java 'da açık kaynaklı ileti Aracısı.Open-source message broker in Java. BitNamiBitnami
AkeneoAkeneo Yönetim işlemlerini basitleştirmek için tasarlanan güçlü PıM.Powerful PIM designed to simplify management processes. BitNamiBitnami
Alfresco topluluğu Alfresco topluluğuAlfresco Community Kolay belge yönetimi için ECD sistemi.ECM system for easy document management. BitNamiBitnami
Apache Solr Apache SolrApache Solr Güvenilir açık kaynaklı kurumsal arama platformu.Reliable open-source enterprise search platform. BitNamiBitnami
Apache guacamole Apache guacamoleApache Guacamole Apache guacamole, kullanıcıların bilgisayarlarına yalnızca bir Web tarayıcısı kullanarak erişmesini sağlayan açık kaynaklı bir Uzak Masaüstü ağ geçididir.Apache Guacamole is an open source remote desktop gateway that enables users to access their computers from anywhere using only a web browser. VNC, SSH ve RDP gibi standart protokolleri destekler.It supports standard protocols like VNC, SSH, and RDP. BitNamiBitnami
Tuval LMS Tuval LMSCanvas LMS Açık kaynaklı öğrenme yönetim sistemi.Open-source learning management system. BitNamiBitnami
CassandraCassandra Yüksek kullanılabilirliğe sahip ölçeklenebilir açık kaynaklı veritabanı.Scalable open-source database with high availability. BitNamiBitnami
Cassandra kümesi Cassandra kümesiCassandra Cluster Apache Cassandra, çok sayıda emtia sunucusunda büyük miktarlarda veriyi işlemek için tasarlanan ve tek hata noktası olmadan yüksek kullanılabilirlik sağlayan açık kaynaklı bir dağıtılmış veritabanı yönetim sistemidir.Apache Cassandra is an open-source distributed database management system designed to handle large amounts of data across many commodity servers, providing high availability with no single point of failure. Bu çözüm şablonu, Linux 2,0 uzantısı Için de, 9 ve özel betik gerektirir.This solution template also requires Debian 9 and Custom Script for Linux 2.0 Extension. BitNamiBitnami
CiviCRMCiviCRM Web tabanlı basit ilişki yönetimi sistemi.Simple web-based relationship management system. BitNamiBitnami
CMS basit yapıldı CMS basit yapıldıCMS Made Simple Web sitesi oluşturmanın ve yönetmenin hızlı ve kolay yolu.Fast and easy way to create and manage a website. BitNamiBitnami
Birleşik SRComposr Composr, gelişmiş içerik, sosyal, etkileşimli ve dinamik özelliklerle bir CMS 'dir.Composr is a CMS with advanced content, social, interactive, and dynamic features. Tamamen esnek, tema özellikli ve Genişletilebilir: neredeyse her türlü web sitesi oluşturmak için uygundur.Fully flexible, theme-able, and extendable: suitable for building almost any kind of website. BitNamiBitnami
Concrete5Concrete5 Web uygulamalarını, Web sitelerini, mağazaları ve forumları kolayca dağıtın.Easily deploy web apps, websites, stores, and forums. BitNamiBitnami
CoppermineCoppermine Çok amaçlı, tam özellikli Web Galerisi.Multi-purpose, fully featured web gallery. BitNamiBitnami
CouchDBCouchDB Kullanımı kolay açık kaynaklı veritabanı sistemi.Easy-to-use open-source database system. BitNamiBitnami
DiasporaDiaspora Popüler kişisel Web sunucusu.Popular personal web server. BitNamiBitnami
KonuşmaDiscourse Yüksek çözünürlüklü açık kaynaklı tartışma platformu.High-resolution open-source discussion platform. BitNamiBitnami
DjangoDjango Üst düzey Python Web çerçevesi.High-level Python Web framework. BitNamiBitnami
DolibarrDolibarr Ücretsiz açık kaynaklı yazılım paketi.Free open-source software package. BitNamiBitnami
DokuWikiDokuWiki Çok yönlü açık kaynaklı wiki yazılımı.Versatile open-source wiki software. BitNamiBitnami
DreamFactoryDreamFactory SQL, NoSQL ve BLOB gibi hizmetlerle açık kaynaklı REST API.Open-source REST API with services such as SQL, NoSQL, and BLOB. BitNamiBitnami
DrupalDrupal Drupal, dünyanın en çok yönlü açık kaynaklı içerik yönetim sistemlerinden biridir.Drupal is one of the most versatile open-source content management systems in the world. Ctools ve views modülleriyle önceden yapılandırılmıştır, Drush ve otomatik yapılandırma desteğini şifreleyelim.It's pre-configured with the Ctools and Views modules, Drush and Let's Encrypt autoconfiguration support. BitNamiBitnami
ElasticsearchElasticsearch Esnek ve güçlü açık kaynaklı analiz altyapısı.Flexible and powerful open-source analytics engine. BitNamiBitnami
Elaun Search kümesi Elaun Search kümesiElasticsearch Cluster Elaun Search, dağıtılmış bir arama ve analiz altyapısıdır.Elasticsearch is a distributed search and analytics engine. Web araması, günlük izleme ve gerçek zamanlı analiz için kullanılır.It is used for web search, log monitoring, and real-time analytics. Büyük veri uygulamaları için idealdir.Ideal for Big Data applications. BitNamiBitnami
ELKELK Elaun Search, kibana ve Logstash 'ten oluşan büyük veri paketi.Big data suite consisting of Elasticsearch, Kibana, and Logstash. BitNamiBitnami
ERPNextERPNext Açık kaynaklı kurumsal kaynak planlama (ERP) platformu.Open-source Enterprise Resource Planning (ERP) platform. BitNamiBitnami
EspoCRMEspoCRM Müşteri ilişkilerinin yönetilmesine yardımcı olan basit CRM sistemi.Simple CRM system that helps manage customer relationships. BitNamiBitnami
etcdetcd etcd, verileri bir küme genelinde güvenli bir şekilde depolamak için tasarlanan dağıtılmış bir anahtar-değer deposudur.etcd is a distributed key-value store designed to securely store data across a cluster. etcd, üretimde güvenilirlik, hata toleransı ve kullanım kolaylığı için yaygın olarak kullanılır.etcd is widely used in production for its reliability, fault-tolerance, and ease of use. BitNamiBitnami
etcd kümesi etcd kümesietcd Cluster etcd, verileri bir küme genelinde güvenli bir şekilde depolamak için tasarlanan dağıtılmış bir anahtar-değer deposudur.etcd is a distributed key-value store designed to securely store data across a cluster. etcd, güvenilirlik, hata toleransı ve kullanım kolaylığı için üretimde yaygın olarak kullanılır.etcd is widely used in production for its reliability, fault-tolerance and ease of use. Bu çözüm, hataya dayanıklı, dağıtılmış ve güvenilir bir anahtar-değer deposu oluşturmak için yapılandırılabilir sayıda etcd düğümü sağlar.This solution provisions a configurable number of etcd nodes to create a fault-tolerant, distributed and reliable key-value store. Bu çözüm şablonu, Linux 2,0 uzantısı Için de, 9 ve özel betik gerektirir.This solution template also requires Debian 9 and Custom Script for Linux 2.0 Extension. BitNamiBitnami
eXo platformu eXo platformueXo Platform Kuruluşlar için tasarlanan açık kaynaklı, sosyal yazılım.Open-source, social software designed for enterprises. BitNamiBitnami
FAT ücretsiz CRM FAT ücretsiz CRMFat Free CRM Açık kaynaklı Ruby, Raya tabanlı CRM 'de.Open-source Ruby on Rails-based CRM. BitNamiBitnami
GitLab Community sürümü GitLab Community sürümüGitLab Community Edition Hızlı, güvenli git yönetim yazılımı.Fast, secure Git management software. BitNamiBitnami
HayaliGhost Yayımlamaya ayrılmış bir platform.A platform dedicated to publishing. BitNamiBitnami
GrafanaGrafana Grafana, Graphite, Elam araması, Prometheus, MariaDB/MySQL, PostgreSQL, etkileyen IDB, OpenTSDB ve çok daha fazlası dahil 40 ' den fazla veri kaynağı için açık kaynaklı bir analiz ve izleme panoıdır.Grafana is an open-source analytics and monitoring dashboard for more than 40 data sources, including Graphite, Elasticsearch, Prometheus, MariaDB/MySQL, PostgreSQL, InfluxDB, OpenTSDB, and many more. BitNamiBitnami
HadoopHadoop Güvenilir, ölçeklenebilir ve dağıtılmış bilgi işlem için çerçeve.Framework for reliable, scalable, and distributed computing. BitNamiBitnami
HashiCorp Tüketil HashiCorp TüketilHashiCorp Consul HashiCorp Tüketil, altyapınızdaki Hizmetleri bulma ve yapılandırmaya yönelik bir araçtır.HashiCorp Consul is a tool for discovering and configuring services in your infrastructure. BitNamiBitnami
SSVMHHVM Tamamen tümleşik ve çalıştırılabilir geliştirme ortamı.Fully integrated and ready-to-run development environment. BitNamiBitnami
Horde Groupware web postası Horde Groupware web postasıHorde Groupware Webmail Ücretsiz, kurumsal özellikli, tarayıcı tabanlı iletişim paketi.Free, enterprise ready, browser-based communication suite. BitNamiBitnami
JasperReports JasperReportsJasperReports JasperReports Server, tek başına ve eklenebilir bir raporlama sunucusudur.JasperReports Server is a stand-alone and embeddable reporting server. Web ve mobil uygulamalara katıştırılabilen raporlama ve analizler içeren bir merkezi bilgi merkezdir.It is a central information hub, with reporting and analytics that can be embedded into web and mobile applications. BitNamiBitnami
JenkinsJenkins SCM araçlarını destekleyen tümleştirme sunucusu: CVS, Subversion ve git.Integration server supporting SCM tools: CVS, Subversion, and Git. BitNamiBitnami
Jenkins kümesi Jenkins kümesiJenkins Cluster Jenkins CI, açık kaynaklı bir sürekli tümleştirme sunucusudur.Jenkins CI is an open-source continuous integration server. Bu çözüm şablonu, Linux 2,0 uzantısı Için de, 9 ve özel betik gerektirir.This solution template also requires Debian 9 and Custom Script for Linux 2.0 Extension. BitNamiBitnami
JFrog Artifactory JFrog ArtifactoryJFrog Artifactory Önde gelen yayımcının ikili depo yazılımı.Binary Repository software from the leading publisher. BitNamiBitnami
Joomla!Joomla! Kolay Web sitesi derlemeleri için Kullanıcı dostu CMS.User-friendly CMS for easy website builds. BitNamiBitnami
JRuby ileJRuby Ruby 'nin yüksek performanslı Java uygulamaları.High-performance Java implementation of Ruby. BitNamiBitnami
KafkaKafka Güçlü dağıtılmış yayımlama-abone olma mesajlaşma sistemi.Powerful distributed publish-subscribe messaging system. BitNamiBitnami
Kafka kümesi Kafka kümesiKafka Cluster Apache Kafka, yayımlama-abone olma iletileri dağıtılmış bir işleme günlüğü olarak yeniden düşünülebilir.Apache Kafka is publish-subscribe messaging rethought as a distributed commit log. Bu çözüm, birden çok Kafka aracıları ve Zookeeper örneği sağlayarak bir Kafka kümesinin güvenilirliğini geliştirir.This solution improves the reliability of a Kafka cluster by provisioning multiple Kafka brokers and Zookeeper instances. Bu çözüm şablonu, Linux 2,0 uzantısı Için de, 9 ve özel betik gerektirir.This solution template also requires Debian 9 and Custom Script for Linux 2.0 Extension. BitNamiBitnami
ÖİBKong Kong, yüksek kullanılabilirlik, hataya dayanıklı ve dağıtılmış sistemlerin mikro hizmetler isteklerini yönetmek için tasarlanan açık kaynaklı mikro hizmet API ağ geçidi ve platformudur.Kong is an open source microservice API gateway and platform designed for managing microservices requests of high-availability, fault-tolerance, and distributed systems. BitNamiBitnami
Kubernetes korumalı alanı Kubernetes korumalı alanıKubernetes Sandbox Bitnamı Kubernetes korumalı alanı, Kapsayıcılı uygulamalar için bir geliştirme ortamı dağıtımı sağlar.Bitnami Kubernetes Sandbox provides a complete, easy to deploy development environment for containerized apps. Kubernetes 'te Hizmetleri öğrenmek ve geliştirmek için gerçekçi bir ortamdır.It is a realistic environment to learn and develop services in Kubernetes. BitNamiBitnami
LAMPLAMP Tam olarak tümleşiktir ve geliştirme ortamını çalıştırmaya hazırlanın.Fully integrated and ready to run development environment. BitNamiBitnami
LAPPLAPP PHP, PostgreSQL ve Apache geliştirme ortamını doldurun.Complete PHP, PostgreSQL, and Apache development environment. BitNamiBitnami
Sohbet edelim Sohbet edelimLet's Chat Açık kaynaklı kalıcı mesajlaşma uygulaması.Open-source persistent messaging app. BitNamiBitnami
LimeSurveyLimeSurvey Soru-cevap yoklama yönetim sistemi.Question-and-answer poll management system. BitNamiBitnami
LiferayLiferay Liferay bir portal, Web içeriği yönetimi ve işbirliği paketidir.Liferay is a portal, web content management, and collaboration suite. Belge kitaplığı, çevrimdışı belge eşitleme, iç mesajlaşma, çevrimiçi arabirim ve daha fazlası gibi araçlar sunar.It features tools such as a document library, off-line document sync, internal messaging, online interface, and more. BitNamiBitnami
Canlı Yardım Sohbeti Canlı Yardım SohbetiLive Helper Chat Açık kaynaklı canlı sohbet desteği.Open-source live chat support. BitNamiBitnami
MaharaMahara Popüler açık kaynaklı ePortföy ve sosyal ağ web uygulaması.Popular open-source ePortfolio and social networking web app. BitNamiBitnami
MagentoMagento Popüler eCommerce yazılımı ve platformu.Popular eCommerce software and platform. BitNamiBitnami
MantımaMantis Gelişmiş hata izleme sistemi.Advanced bug-tracking system. BitNamiBitnami
MariaDBMariaDB MariaDB, kurumsal özellikler, esneklik ve önde gelen Tech firmaları ile işbirliği nedeniyle dünya genelinde yaygın olarak kullanılan açık kaynaklı, topluluk tarafından geliştirilen bir SQL veritabanı sunucusudur.MariaDB is an open source, community-developed SQL database server that is widely in use around the world due to its enterprise features, flexibility, and collaboration with leading tech firms. BitNamiBitnami
Çoğaltmayla MariaDB Çoğaltmayla MariaDBMariaDB with Replication MariaDB, kurumsal özellikler, esneklik ve önde gelen Tech firmaları ile işbirliği nedeniyle dünya genelinde yaygın olarak kullanılan açık kaynaklı, topluluk tarafından geliştirilen bir SQL veritabanı sunucusudur.MariaDB is an open-source, community-developed SQL database server that is widely in use around the world because of its enterprise features, flexibility, and collaboration with leading tech firms. Bu çözüm, veritabanlarını ana düğümden yapılandırılabilir sayıda çoğaltmaya çoğaltmak için birden çok VM kullanır.This solution uses multiple VMs to replicate the databases from the master node to a configurable number of replicas. Bu çözüm şablonu, Linux 2,0 uzantısı Için de, 9 ve özel betik gerektirir.This solution template also requires Debian 9 and Custom Script for Linux 2.0 Extension. BitNamiBitnami
MariaDB Galera kümesi MariaDB Galera kümesiMariaDB Galera Cluster MariaDB Galera, zaman uyumlu çoğaltma ve yüksek kullanılabilirlik için çok yöneticili bir veritabanı kümesi çözümüdür.MariaDB Galera is a multi-master database cluster solution for synchronous replication and high availability. BitNamiBitnami
Matomo diliMatomo Eski adı Piwik olarak bilinen matomo, gerçek zamanlı bir Web Analytics programıdır.Matomo, formerly known as Piwik, is a real time web analytics program. Web sitesi ziyaretçileri hakkında ayrıntılı raporlar sağlar: kullandıkları arama motorları ve anahtar sözcükler, popüler sayfalar ve çok daha fazlası.It provides detailed reports on website visitors: the search engines and keywords they used, popular pages, and much more. BitNamiBitnami
Mabahar en fazla ekip sürümü Mabahar en fazla ekip sürümüMattermost Team Edition Açık kaynak çalışma alanı mesajlaşma çözümü.Open-source workplace messaging solution. BitNamiBitnami
MautikMautic Açık kaynak, Kurumsal Pazarlama Otomasyonu platformu.Open-source, enterprise marketing automation platform. BitNamiBitnami
ORTASıMEAN MongoDB ve Node.js için popüler geliştirme ortamı.Popular development environment for mongoDB and Node.js. BitNamiBitnami
MediaWikiMediaWiki Güçlü, ölçeklenebilir wiki uygulama.Powerful, scalable wiki implementation. BitNamiBitnami
MemcachedMemcached Yüksek performanslı, dağıtılmış bellek nesnesi önbelleğe alma sistemi.High-performance, distributed memory object caching system. BitNamiBitnami
Memönbelleğe alınmış birden çok örnek Memönbelleğe alınmış birden çok örnekMemcached Multiple Instances Memönbellekli, yüksek performanslı, dağıtılmış bellek nesnesi önbelleğe alma sistemidir.Memcached is a high-performance, distributed memory object caching system. Bu çözüm, uygulamanız için yüksek performanslı, hataya dayanıklı bir dağıtılmış önbellek oluşturmak için birden çok Memönbelleğe alınmış düğüm sağlar.This solution provisions multiple Memcached nodes to create a high performance, failure-resistant distributed cache for your app. Bu çözüm şablonu, Linux 2,0 uzantısı Için de, 9 ve özel betik gerektirir.This solution template also requires Debian 9 and Custom Script for Linux 2.0 Extension. BitNamiBitnami
MODXMODX Sezgisel Web CMS.Intuitive Web CMS. BitNamiBitnami
MongoDBMongoDB C++ dilinde yazılmış yüksek performanslı açık kaynaklı NoSQL veritabanı.High-performance open-source NoSQL database written in C++. BitNamiBitnami
Çoğaltma ile MongoDB Çoğaltma ile MongoDBMongoDB with Replication C++ dilinde yazılmış yüksek performanslı açık kaynaklı NoSQL veritabanı.High-performance open-source NoSQL database written in C++. Bu çözüm şablonu, Azure Stack hub 'ınızın sürüm 1807 veya sonraki bir sürümde olmasını gerektirir ve ayrıca Linux 2,0 uzantısı Için Dete 9 ve özel betik gerektirir.This solution template requires your Azure Stack Hub to be at version 1807 or later, and also requires Debian 9 and Custom Script for Linux 2.0 Extension. BitNamiBitnami
MoodleMoodle Çevrimiçi öğrenme toplulukları için tasarlanan geçerli CMS.Effective CMS designed for online learning communities. BitNamiBitnami
Mooıdle çok katmanlı Mooıdle çok katmanlıMoodle Multi-Tier Mooıdle, dünya çapındaki üniversiteler, okullar ve şirketlerde yaygın olarak kullanılan açık kaynaklı bir çevrimiçi öğrenme yönetim sistemidir (LMS).Moodle is an open source online Learning Management System (LMS) widely used at universities, schools, and corporations worldwide. Bu, tüm çevrimiçi öğrenme türlerine yönelik modüler ve yüksek oranda uyarlanabilir bir tablodur.It is modular and highly adaptable to any type of online learning. BitNamiBitnami
MyBBMyBB Ücretsiz ve açık kaynaklı Forum yazılımı.Free and open-source Forum Software. BitNamiBitnami
MySQLMySQL En popüler veritabanı sistemi.The most popular database system. BitNamiBitnami
Çoğaltma ile MySQL Çoğaltma ile MySQLMySQL with Replication MySQL, hızlı, güvenilir, ölçeklenebilir ve açık kaynaklı ilişkisel veritabanı sistemi kullanımı kolay bir işlemdir.MySQL is a fast, reliable, scalable, and easy to use open-source relational database system. MySQL Server, görev açısından kritik, ağır yük üretim sistemleri ve toplu dağıtılan yazılıma ekleme amaçlıdır.MySQL Server is intended for mission-critical, heavy-load production systems as well as for embedding into mass-deployed software. Bu çözüm, veritabanlarını ana düğümden yapılandırılabilir sayıda çoğaltmaya çoğaltmak için birden çok VM kullanır.This solution uses multiple VMs to replicate the databases from the master node to a configurable number of replicas. Bu çözüm şablonu, Linux 2,0 uzantısı Için de, 9 ve özel betik gerektirir.This solution template also requires Debian 9 and Custom Script for Linux 2.0 Extension. BitNamiBitnami
NATNATS NAT 'ler açık kaynaklı, hafif ve yüksek performanslı bir mesajlaşma sistemidir.NATS is an open-source, lightweight, and high-performance messaging system. Bu, dağıtılmış sistemler için idealdir ve modern bulut mimarilerini ve yayımlama-abone ol, istek Yanıtla ve kuyruğa alma modellerini destekler.It's ideal for distributed systems, and supports modern cloud architectures and publish-subscribe, request-reply, and queuing models. BitNamiBitnami
NAT kümesi NAT kümesiNATS Cluster NAT 'ler açık kaynaklı, hafif ve yüksek performanslı bir mesajlaşma sistemidir.NATS is an open source, lightweight, and high-performance messaging system. Bu, dağıtılmış sistemler için idealdir ve modern bulut mimarilerini ve yayımlama-abone ol, istek Yanıtla ve kuyruğa alma modellerini destekler.It's ideal for distributed systems and supports modern cloud architectures and publish-subscribe, request-reply, and queuing models. Bu çözüm, yüksek performanslı bir dağıtılmış mesajlaşma sistemi oluşturmak için yapılandırılabilir sayıda NAT düğümü sağlar.This solution provisions a configurable number of NATS nodes to create a high performance distributed messaging system. BitNamiBitnami
NeosNeos Çok yönlü açık kaynaklı Içerik yönetim sistemi.Versatile open-source Content Management System. BitNamiBitnami
Neo4jNeo4j Neo4j, yakın bir sorgu dili ve ACID işlemleri gibi, Olgun ve sağlam bir veritabanında beklenen tüm özellikleri içeren yüksek performanslı bir grafik deposudur.Neo4j is a high-performance graph store with all the features expected in a mature and robust database, such as a friendly query language and ACID transactions. BitNamiBitnami
NGINXNginx Tüm PHP, MySQL ve NGINX geliştirme ortamı.A complete PHP, MySQL, and Nginx development environment. BitNamiBitnami
NoalyssNoalyss Güçlü çift girişli muhasebe sistemi.Powerful double-entry accounting system. BitNamiBitnami
Node.js node.jsnode.js Kolay oluşturma için JavaScript 'te yazılmış açık kaynaklı ortam.Open-source environment written in JavaScript for easy building. BitNamiBitnami
OdooOdoo İş süreçlerini etkin bir şekilde bağlayan ERP ve CRM sistemi.ERP and CRM system that effectively connects business processes. BitNamiBitnami
Açık Atrium Açık AtriumOpen Atrium Esnek, çok yönlü bir Intranet platformu.Flexible, multi-faceted Intranet platform. BitNamiBitnami
OpenCartOpenCart Çevrimiçi tüccarların için ücretsiz e-ticaret platformu.Free e-commerce platform for online merchants. BitNamiBitnami
EdX 'i aç EdX 'i açOpen edX önde gelen yayımcıdan gelen e-Öğrenim yazılımı.eLearning software from the leading publisher. BitNamiBitnami
OpenFireOpenFire XMPP ile açık kaynaklı gerçek zamanlı işbirliği sunucusu.Open-source real-time collaboration server with XMPP. BitNamiBitnami
OpenProjectOpenProject Popüler açık kaynaklı proje yönetimi yazılımı.Popular open-source project management software. BitNamiBitnami
PortagehrmOrangeHRM Çok sayıda modülle ık yönetim sistemi.HR management system with a wealth of modules. BitNamiBitnami
OroCRMOroCRM Esnek açık kaynaklı CRM uygulaması.Flexible open-source CRM app. BitNamiBitnami
SlassOsclass Teknik bilgi içermeyen, ücretsiz sınıflandırılan reklamlar oluşturun ve yönetin.Create and manage free classified ads without technical know-how. BitNamiBitnami
ownCloudownCloud Popüler açık kaynak dosya eşitleme ve paylaşma çözümü.Popular open-source file sync and share solution. BitNamiBitnami
OXıD eShop OXıD eShopOXID eShop Güvenilir açık kaynaklı e-ticaret sistemi.Trusted open-source e-commerce system. BitNamiBitnami
Ayrıştırma sunucusu Ayrıştırma sunucusuParse Server Parse, kullanıcıların iOS, Android, JavaScript, Windows, Unity ve daha fazlası için tam özellikli bir uygulama başlatmak üzere ölçeklenebilir ve güçlü bir arka uç eklemesine olanak tanıyan bir platformdur.Parse is a platform that enables users to add a scalable and powerful backend to launch a full-featured app for iOS, Android, JavaScript, Windows, Unity, and more. BitNamiBitnami
PhabricatorPhabricator Phabricator, yazılım şirketlerinin daha iyi yazılım oluşturmasına yardımcı olan bir açık kaynaklı web uygulamaları koleksiyonudur.Phabricator is a collection of open source web applications that help software companies build better software. BitNamiBitnami
phpBBphpBB Özelleştirilebilir bülten panosu çözümü.Customizable bulletin board solution. BitNamiBitnami
phpListphpList Tek yönlü e-posta duyurusu teslim sistemi.One-way email announcement delivery system. BitNamiBitnami
PımcorePimcore Güçlü bir katılım yönetimi platformu (Ced/CXM).Powerful engagement management platform (CEM/CXM). BitNamiBitnami
PiwikPiwik Gerçek zamanlı web analizi yazılım programı.Real-time web analytics software program. BitNamiBitnami
PlonePlone Ücretsiz açık kaynaklı Sanal Gereç.Free open-source virtual appliance. BitNamiBitnami
PootlePootle Çeviri projeleri için kullanımı kolay Web portalı.Easy-to-use web portal for translation projects. BitNamiBitnami
PostgreSQLPostgreSQL İleri düzeyde gelişmiş açık kaynak veritabanı.Highly advanced open-source database. BitNamiBitnami
Çoğaltma ile PostgreSQL PostgreSQLPostgreSQL PostgreSQL (Postgres), açık kaynaklı bir nesne ilişkisel veritabanı sistemidir.PostgreSQL (Postgres) is an open-source object-relational database system. ACID uyumlu, yabancı anahtarlar, birleşimler, görünümler, Tetikleyiciler ve saklı yordamları destekler.ACID-compliant, it supports foreign keys, joins, views, triggers, and stored procedures. Güvenilirlik ve veri bütünlüğü açısından bilinmektedir.It's known for reliability and data integrity. Bu çözüm, veritabanını ana düğümden yapılandırılabilir sayıda çoğaltmaya çoğaltmak için birden çok VM kullanır.This solution uses multiple VMs to replicate the database from the master node to a configurable number of replicas. Bu çözüm şablonu, Linux 2,0 uzantısı Için de, 9 ve özel betik gerektirir.This solution template also requires Debian 9 and Custom Script for Linux 2.0 Extension. BitNamiBitnami
PrestaShopPrestaShop Açık kaynaklı e-ticaret Web sitesi Oluşturucu.Open-source e-commerce website builder. BitNamiBitnami
ProcessMaker Community sürümü İşlem Oluşturucu Community EditionProcess Maker Community Edition İş süreci yönetimi ve iş akışı Otomasyonu platformu.Business Process Management and workflow automation platform. BitNamiBitnami
ProcesstelProcessWire Popüler PHP5 açık kaynaklı CMS.Popular PHP5 open-source CMS. BitNamiBitnami
YayımlaPublify /Bit/bit/+ blog platformunda Ruby.Ruby on Rails-based blogging platform. BitNamiBitnami
RabbitMQRabbitMQ Ortak bir platform sunan verimli mesajlaşma Aracısı.Efficient messaging broker offering a common platform. BitNamiBitnami
Oybbitmq kümesi Oybbitmq kümesiRabbitMQ Cluster Kbbitmq, uygulamalarınıza ileti göndermek ve almak için ortak bir platform sunan bir mesajlaşma aracısıdır ve alınana kadar iletilerinizi güvenli bir şekilde canlı bir yere gönderin.RabbitMQ is a messaging broker that gives your apps a common platform to send and receive messages, and your messages a safe place to live until received. Bu çözüm, tek bir mantıksal aracı oluşturmak üzere bir Kbıbitmq kümesinde birden çok düğüm sağlamak için birden çok VM kullanır.This solution uses multiple VMs to provision multiple nodes in a RabbitMQ Cluster to form a single logical broker. Bu çözüm şablonu, Linux 2,0 uzantısı Için de, 9 ve özel betik gerektirir.This solution template also requires Debian 9 and Custom Script for Linux 2.0 Extension. BitNamiBitnami
Re: Dash Re: DashRe:dash Açık kaynak veri görselleştirme ve Işbirliği platformu.Open-source Data Visualization and Collaboration Platform. BitNamiBitnami
RedisRedis Güçlü açık kaynak anahtar-değer deposu.Powerful open-source key-value store. BitNamiBitnami
Redsıs yüksek kullanılabilirlik Redsıs yüksek kullanılabilirlikRedis High Availability Güçlü açık kaynak anahtar-değer deposu.Powerful open-source key-value store. Bu çözüm şablonu, Azure Stack hub 'ınızın sürüm 1807 veya sonraki bir sürümde olmasını gerektirir ve ayrıca Linux 2,0 uzantısı Için Dete 9 ve özel betik gerektirir.This solution template requires your Azure Stack Hub to be at version 1807 or later, and also requires Debian 9 and Custom Script for Linux 2.0 Extension. BitNamiBitnami
RedmineRedmine Güçlü proje yönetimi Web uygulaması.Powerful project management web app. BitNamiBitnami
Redmine + çevik Redmine + çevikRedmine+Agile Çevik eklentisi ile önceden yapılandırılmış proje yönetimi uygulaması.Project management app preconfigured with Agile plugin. BitNamiBitnami
ReportServer topluluğu ReportServer topluluğuReportServer Community Açık kaynaklı iş zekası platformu.Open-source business intelligence platform. BitNamiBitnami
ReportServer kurumsal ReportServer kurumsalReportServer Enterprise Kurumsal iş zekası platformu.Enterprise business intelligence platform. BitNamiBitnami
ResourcessizeResourceSpace İyileştirilmiş işbirliği için dijital varlık yönetim sistemi.Digital asset management system for improved collaboration. BitNamiBitnami
Panoyu İncele Panoyu İnceleReview Board Gözden geçirme panosu, geliştiricilerin basitleştirilmiş kod incelemelerini kolayca yürütmek için farklı türlerde araçlar sunan Web tabanlı bir kod inceleme uygulamasıdır.Review Board is a web-based code review app that offers developers different kinds of tools to easily conduct simplified code reviews. Küçük projelerden büyük şirketlere kadar iyi ölçeklendirme yapar.It scales well from small projects to large companies. BitNamiBitnami
RoundcubeRoundcube MIME desteği gibi işlevlere sahip tarayıcı tabanlı IMAP istemcisi.Browser-based IMAP client with functionality such as MIME support. BitNamiBitnami
RubyRuby Ruby on rayları için kullanımı kolay geliştirme ortamı.Easy-to-use development environment for Ruby on Rails. BitNamiBitnami
SEO paneli SEO paneliSEO Panel Birden çok Web sitesini izlemek için açık kaynak SEO yönetim uygulaması.Open-source SEO management app for tracking multiple websites. BitNamiBitnami
SilverStripeSilverStripe SilverStripe, açık kaynaklı sezgisel bir içerik yönetim sistemi ve esnek çerçevedir.SilverStripe is an open source intuitive content management system and flexible framework. Bu bileşim, yenilikçi Web projeleri oluşturmak için hem geliştiricilere hem de içerik düzenleyicilerine araçlar sağlar.This combination provides both developers and content editors the tools to create innovative web projects. BitNamiBitnami
Basit makineler Forumu Basit makineler ForumuSimple Machines Forum Kendi çevrimiçi topluluğunuzu derlemek için basit Forum yazılımı.Simple forum software to build your own online community. BitNamiBitnami
SonarQubeSonarQube Sonarquin, kodun teknik kalitesini çözümleyen ve ölçtüğünden oluşan açık kaynaklı bir kalite yönetim platformudur.SonarQube is an open source quality management platform that analyzes and measures code's technical quality. Geliştiricilerin, ilk aşamalardaki kod sorunlarını, güvenlik açıklarını ve hataları algılamasını sağlar.It enables developers to detect code issues, vulnerabilities, and bugs in early stages. BitNamiBitnami
SpreeSpree Kullanımı kolay eticaret platformu.Easy-to-use ecommerce platform. BitNamiBitnami
SubversionSubversion Açık kaynaklı sürüm denetim sistemi.Open-source version control system. BitNamiBitnami
SuiteCRMSuiteCRM Popüler kurumsal sınıf CRM uygulaması.Popular Enterprise-grade CRM app. BitNamiBitnami
TensorFlow Serving TensorFlow ServingTensorFlow Serving TensorFlow hizmeti, makine öğrenimi modellerine hizmet veren bir sistemdir.TensorFlow Serving is a system for serving machine learning models. Bu yığın, görüntü tanıma için eğitilen verilerle birlikte sürüm 3 ile birlikte gelir, ancak başka modellere de sunulacak şekilde genişletilebilir.This stack comes with Inception version 3 with trained data for image recognition, but it can be extended to serve other models. BitNamiBitnami
TestLinkTestLink Kalite güvencesini kolaylaştırmaya yönelik test yönetimi yazılımı.Test management software facilitating quality assurance. BitNamiBitnami
Tiki wiki CMS Groupware Tiki wiki CMS GroupwareTiki Wiki CMS Groupware Tam özellikli wiki platformu.Fully featured wiki platform. BitNamiBitnami
Küçük küçük RSS Küçük küçük RSSTiny Tiny RSS Esnek açık kaynaklı web tabanlı haber akışı ve toplayıcısı.Flexible open-source web-based news feed and aggregator. BitNamiBitnami
TomcatTomcat Java Community 'de belirtim uygulayan popüler platform.Popular platform implementing specifications from Java Community. BitNamiBitnami
ZLETrac Gelişmiş wiki ve sorun izleme sistemi.Enhanced wiki and issue tracking system. BitNamiBitnami
Typo3Typo3 Tam esnek CMS.Fully flexible CMS. BitNamiBitnami
WebgeçWeblate Web tabanlı çeviri yönetim sistemi.Web-based translation management system. BitNamiBitnami
WebMail Pro PHP WebMail Pro PHPWebMail Pro PHP Kurumsal özelliklerle Webmail sistemi.Webmail system with enterprise features. BitNamiBitnami
YavayaWildFly Apache, Yavaya, MySQL ve Java içeren uygulama sunucusu.App server that includes Apache, WildFly, MySQL, and Java. BitNamiBitnami
WordPressWordPress En popüler ve hazırdan go CMS.The most popular and ready-to-go CMS. BitNamiBitnami
WordPress çoklu site WordPress çoklu siteWordPress Multisite WordPress, dünyanın en popüler blog ve içerik yönetimi platformudur.WordPress is the world's most popular blogging and content management platform. WordPress çoklu site ile aynı sunucu ve arabirimden birden çok blogu ve Web sitesini yöneterek kaynakları tasarruf edin.With WordPress Multisite, conserve resources by managing multiple blogs and websites from the same server and interface. BitNamiBitnami
WordPress çok katmanlı WordPress çok katmanlıWordPress Multi-Tier WordPress, dünyanın en popüler blog ve içerik yönetimi platformudur.WordPress is the world's most popular blogging and content management platform. Öğrencilerden küresel şirketlere kadar olan herkes, harika, işlevsel Web siteleri oluşturmak için bunu kullanır.Powerful yet simple, everyone from students to global corporations use it to build beautiful, functional websites. Bu çözüm, biri uygulama ön ucuna ve diğeri veritabanıyla birlikte olmak üzere iki sanal makine kullanır.This solution uses two virtual machines, one with the application front-end and the other with the database. Bu çözüm şablonu, Linux 2,0 uzantısı Için de, 9 ve özel betik gerektirir.This solution template also requires Debian 9 and Custom Script for Linux 2.0 Extension. BitNamiBitnami
NGıNX ve SSL ile WordPress NGıNX ve SSL ile WordPressWordPress with NGINX and SSL NGıNX ve SSL ile WordPress, en popüler blog uygulamasını NGıNX Web sunucusunun gücüyle birleştirir.WordPress with NGINX and SSL combines the most popular blogging application with the power of the NGINX web server. Ayrıca, güvenliğini sağlamak için sertifikaları şifreleyelim yapılandırmasını da basitleştirir.It also simplifies the configuration of Let's Encrypt certificates to secure it. BitNamiBitnami
XneXoops Dinamik Web siteleri oluşturan CMS ve Web portalı programı.CMS and Web Portal Program that creates dynamic websites. BitNamiBitnami
Zurmo diliZurmo Açık kaynaklı CRM sistemi: mobil, sosyal ve gazi.Open-source CRM system: Mobile, Social, and Gamified. BitNamiBitnami
ZooKeeperZooKeeper ZooKeeper dağıtılmış uygulamalar için güvenilir, merkezi bir yapılandırma verileri ve hizmetleri sağlar.ZooKeeper provides a reliable, centralized register of configuration data and services for distributed applications. BitNamiBitnami
ZooKeeper kümesi ZooKeeper kümesiZooKeeper Cluster ZooKeeper dağıtılmış uygulamalar için güvenilir, merkezi bir yapılandırma verileri ve hizmetleri sağlar.ZooKeeper provides a reliable, centralized register of configuration data and services for distributed applications. Bu çözüm, dağıtılmış uygulamalar için ölçeklenebilir, güvenilir ve merkezi veri depolama ve koordinasyon hizmetleri sağlar.This solution provides scalable, reliable and centralized data storage and coordination services for distributed applications. Ayrıca, hataya dayanıklı bir ZooKeeper kümesi oluşturan yapılandırılabilir sayıda düğüm sağlar.It also provisions a configurable number of nodes that together form a fault-tolerant ZooKeeper cluster. Ayrıca, Kafka gibi diğer uygulamalarla de tümleştirilebilir.It can also be integrated with other applications such as Kafka. Bu çözüm şablonu, Linux 2,0 uzantısı Için de, 9 ve özel betik gerektirir.This solution template also requires Debian 9 and Custom Script for Linux 2.0 Extension. BitNamiBitnami
Check Point CloudGuard IaaS yüksek kullanılabilirlik CloudGuard IaaS yüksek kullanılabilirliğiCloudGuard IaaS High Availability Bu çözüm 2 üye Check Point CloudGuard IaaS kümesi dağıtır.This solution deploys a 2 member Check Point CloudGuard IaaS cluster. Her üyenin 2 ağ arabirimi vardır.Each member has 2 network interfaces. Denetim NoktasıCheck Point
Check Point CloudGuard IaaS güvenlik yönetimi Check Point CloudGuard IaaS güvenlik yönetimiCheck Point CloudGuard IaaS Security Management Bu çözüm tek bir ağ arabirimiyle tek bir denetim noktası güvenlik yönetimi sunucusu dağıtır.This solution deploys a single Check Point Security Management Server with a single network interface. Denetim NoktasıCheck Point
Check Point CloudGuard IaaS tek ağ geçidi Check Point CloudGuard IaaS tek ağ geçidiCheck Point CloudGuard IaaS Single Gateway Bu çözüm, 2 ağ arabirimi ile tek bir Check Point CloudGuard IaaS güvenlik ağ geçidi dağıtır.This solution deploys a single Check Point CloudGuard IaaS security gateway with 2 network interfaces. Dağıtımdan sonra, trafiği ağ geçidi üzerinden yönlendirmek için Kullanıcı tanımlı yollar (UDRs) ayarlamanız gerekir.After deployment, you should set up User Defined Routes (UDRs) to route traffic through the gateway. Denetim NoktasıCheck Point
Chef Automate Chef AutomateChef Automate Sürekli Otomasyon platformu olan Chef otomatikleştirmesine sahip oluşturun, dağıtın ve yönetin.Build, deploy, and manage with Chef Automate, the Continuous Automation Platform. Her Iki Chef Market öğesini indirin.Download both Chef marketplace items. Chef Software, IncChef Software, Inc
CommvaultCommvault Tek bir çözümde Azure Stack hub ortamları için yedekleme ve kurtarma, uygulama ve sanal makine Azure Stack geçişi ve olağanüstü durum kurtarma için kapsamlı bir çözüm.A comprehensive solution for backup and recovery, app and VM migration to Azure Stack Hub, and disaster recovery for Azure Stack Hub environments in a single solution. CommvaultCommvault
CloudLink SecureVM CloudLink SecureVMCloudLink SecureVM VM 'Leri kolay ve güvenli bir şekilde denetleyin, izleyin ve şifreleyin.Control, monitor, and encrypt VMs with ease and confidence. Tüm CloudLink SecureVM öğelerini indirin.Download all CloudLink SecureVM items. Dell EMCDell EMC
EventTracker SıEM EventTracker SıEMEventTracker SIEM EventTracker SıEM, gelişmiş güvenlik araçlarını denetim için Ready uyumluluk özelliklerine sunan kapsamlı bir güvenlik platformudur.EventTracker SIEM is a comprehensive security platform that delivers advanced security tools with audit-ready compliance capabilities. EventTrackerEventTracker
Exiçekimi-hibrit bulut faturalandırma çözümü Exiçekimi-hibrit bulut faturalandırma çözümüExivity - Hybrid Cloud Billing Solution Şirket içinde, genel bulutta veya karma ortamlarda dağıtılan, neredeyse tüm BT Hizmetleri teslim modelinin gereksinimlerini karşılayabilen bir faturalandırma aracı.A billing tool that can satisfy the requirements of virtually any IT service delivery model, whether deployed within on-premises, public cloud, or hybrid environments. Yer çekimiExivity
F5 Big-IP sanal sürümüf5 Big-IP Virtual Edition Gelişmiş yük dengeleme, GSLB, ağ güvenlik duvarı, DNS, WAF ve uygulama erişimi.Advanced Load Balancing, GSLB, Network Firewall, DNS, WAF, and App Access. F5 NetworksF5 Networks
FortiGate yeni nesil güvenlik duvarı FortiGate yeni nesil güvenlik duvarıFortiGate Next-Generation Firewall Kapsamlı bir güçlü güvenlik özellikleri paketiyle eksiksiz içerik ve ağ koruması sunan güvenlik duvarı teknolojisi.Firewall technology that delivers complete content and network protection with a comprehensive suite of powerful security features. Uygulama denetimi, virüsten koruma, IP 'ler, web filtrelemesi ve VPN, güvenlik açığı yönetimi gibi gelişmiş özelliklerle birlikte en son karmaşık güvenlik tehditlerini tanımlamak ve azaltmak üzere konser 'de çalışır.App control, antivirus, IPS, web filtering, and VPN along with advanced features such as vulnerability management work in concert to identify and mitigate the latest complex security threats. FortinetFortinet
Hortonçalışmalar veri platformu (HDP) korumalı alanı Hortonçalışmalar veri platformu (HDP) korumalı alanıHortonworks Data Platform (HDP) Sandbox , Hadoop, Spark, fırtınası, HBase, Kafka, Hive, ambarı için HDP 2,5 100% açık kaynaklı platform tarafından desteklenmektedir.Powered by HDP 2.5 100% open-source platform for Hadoop, Spark, Storm, HBase, Kafka, Hive, Ambari. HortonworksHortonworks
Kaspersky hibrit bulut güvenliğiKaspersky Hybrid Cloud Security Kaspersky hibrit bulut güvenliği, sorunsuz bir şekilde düzenlenmiş ve Uyarlamalı bir sanal güvenlik ekosistemi sağlar.The Kaspersky Hybrid Cloud Security enables a seamlessly orchestrated and adaptive cybersecurity ecosystem. Kaspersky LabKaspersky Lab
KEMP LoadMaster Load Balancer ADC Içerik anahtarı KEMP LoadMaster Load Balancer ADC Içerik anahtarıKEMP LoadMaster Load Balancer ADC Content Switch Katman 4-7 uygulama teslim denetleyicisi (ADC) Load Balancer, Içerik anahtarı ve Traffic Manager.Layer 4-7 Application Delivery Controller (ADC) Load Balancer, Content Switch, and Traffic Manager. KEMP Technologies Inc.KEMP Technologies Inc.
KubernetesKubernetes Bu çözüm, AKS-Engine kullanılarak oluşturulan şablonlarla tek başına küme olarak çalışan bir Kubernetes kümesi dağıtır.This solution deploys a Kubernetes cluster running as a standalone cluster with templates generated using AKS-Engine.
Bu çözüm şablonu Ayrıca, Linux 2,0 için Ubuntu Server 16,04 LTS ve özel betik gerektirir.This solution template also requires Ubuntu Server 16.04 LTS and Custom Script for Linux 2.0.
MicrosoftMicrosoft
Service Fabric kümesi Service Fabric kümesiService Fabric Cluster Bu çözüm, bir sanal makine ölçek kümesinde tek başına küme olarak çalışan Service Fabric dağıtır.This solution deploys Service Fabric running as a standalone cluster on a Virtual Machine Scale Set.
Bu çözüm şablonu, Windows Server 2016 Datacenter sürümünü de indirmeniz gerekirThis solution template requires you to also download the Windows Server 2016 Datacenter
MicrosoftMicrosoft
NRı mPLAT paketi-çoklu bulut Iletken mPLAT paketi-çoklu bulut IletkenmPLAT Suite - Multi-Cloud Conductor Her türlü iş yükünü veya bulutu izlemek, yapılandırmak, sağlamak, otomatikleştirmek ve yönetmek için tek bir cam bölmesi.A Single Pane of Glass to monitor, configure, provision, automate, and govern any workload or cloud. NRıNRI
NooBaa karma AWS S3 uyumlu-Community sürümü NooBaa karma AWS S3 uyumlu-Community sürümüNooBaa Hybrid AWS S3 compatible - Community Edition Ortak ve şirket içi kapasite kaynaklarına yayılan S3 uyumlu depolama hizmeti.S3-compatible storage service that spans public and on-premises capacity resources. NooBaaNooBaa
MultiPoint, sıfır güveni Azure Stack hub bağlantıları için Netbulunan ağ geçidi MultiPoint, sıfır güveni Azure Stack hub bağlantıları için Netbulunan ağ geçidiNetFoundry Gateway for Multipoint, Zero Trust Azure Stack Hub Connections Azure Stack hub ve herhangi bir yerden, herhangi bir ağ bağlantısı üzerinden, sektörde önde gelen sıfır güven güvenliği, VPN performansı ve Sınırsız eşzamanlı kullanıcı arasında yalnızca yazılım, çok noktalı bağlantı.Software-only, multi-point connectivity between Azure Stack Hub and anywhere, over any network connection, with industry leading Zero Trust security, 5x the throughput of VPN, and unlimited concurrent users. Netlen RyNetFoundry
Palo Alto VM-Serisi yeni nesil güvenlik duvarı Palo Alto VM-Serisi yeni nesil güvenlik duvarıPalo Alto VM-Series Next Generation Firewall VM Serisi yeni nesil güvenlik duvarı, müşterilerin uygulamalarını ve verilerini Azure Stack hub 'a güvenli bir şekilde geçirmesini, uygulama filtreleme ve tehdit önleme ilkeleriyle bunları bilinen ve bilinmeyen tehditlere karşı korumalarını sağlar.The VM-Series next-generation firewall allows customers to securely migrate their apps and data to Azure Stack Hub, protecting them from known and unknown threats with app filtering and threat prevention policies. Bu görüntü dağıtmak için bir şablon gerektirir; önemli bilgiler için bu makaleye bakın.This image requires a template to deploy; see this article for important information. Palo Alto Networks, Inc.Palo Alto Networks, Inc.
PT uygulama güvenlik duvarı PT uygulama güvenlik duvarıPT Application Firewall PT uygulama güvenlik duvarı bilinen & güvenlik açıklarını algılar ve Web Apps 'ten saldırıları engeller.PT Application Firewall detects known & unknown vulnerabilities and prevents attacks on web apps. Her iki PT Market öğesini indirin.Download both PT Marketplace items. Olumlu teknolojilerPositive Technologies
Pupevcil hayvan kurumsal Pupevcil hayvan kurumsalPuppet Enterprise Pupevcil hayvan kurumsal, Azure Stack hub altyapınızın yaşam döngüsünün tamamını otomatikleştirmenizi sağlar.Puppet Enterprise lets you automate the entire lifecycle of your Azure Stack Hub infrastructure. Hem Pupevcil hayvan Market öğelerini indirin.Download both Puppet Marketplace items. PuppetPuppet
Qualys sanal tarayıcı gereci Qualys sanal tarayıcı gereciQualys Virtual Scanner Appliance Sanal tarayıcı gereci Qualys bulut platformunun tümleşik güvenlik ve uyumluluk SaaS uygulamaları paketini genişletir.The Virtual Scanner Appliance extends the Qualys Cloud Platform's integrated suite of security and compliance SaaS applications. Uygulama modülleri, güvenlik açığı yönetimi, Ilke uyumluluğu ve Web uygulaması taramasını içerir.Application modules include Vulnerability Management, Policy Compliance, and Web Application Scanning. Qualys, Inc.Qualys, Inc.
İsteği hızlı kurtarma İsteği hızlı kurtarma çekirdeğiQuest Rapid Recovery Core Hızlı kurtarma gelişmiş veri koruması, kullanımı kolay bir yazılım çözümünde yedekleme, çoğaltma ve kurtarmayı birleştirir.Rapid Recovery advanced data protection unifies backup, replication, and recovery in one easy-to-use software solution. İsteği yazılımıQuest Software
SIOS Dataman küme sürümü SIOS Dataman küme sürümüSIOS DataKeeper Cluster Edition SIOS Verilerman, Azure Stack hub 'da yüksek kullanılabilirlik (HA) ve olağanüstü durum kurtarma (DR) sağlar.SIOS DataKeeper provides high availability (HA) and disaster recovery (DR) in Azure Stack Hub. Paylaşılan depolama gereksinimini ortadan kaldırmak için bir Azure Stack hub dağıtımında Windows sunucu yük devretme kümelemesi (WSFC) ortamınıza bir malzemeler olarak yalnızca SIOS Dataman yazılımını eklemeniz yeterlidir.Simply add SIOS DataKeeper software as an ingredient to your Windows Server Failover Clustering (WSFC) environment in an Azure Stack Hub deployment to eliminate the need for shared storage. SIOS Technology Corp.SIOS Technology Corp.
SUSE Manager 3,1 proxy (BYOS) SUSE Manager 3,1 proxy (BYOS)SUSE Manager 3.1 Proxy (BYOS) Sınıfının en iyisi açık kaynaklı altyapı yönetimi.Best-in-class open-source infrastructure management. SUSESUSE
Terad, bulut erişim yazılımı Terad, bulut erişim yazılımıTeradici Cloud Access Software PCoIP teknolojisi tarafından desteklenen ® bulut erişimi yazılımı, uzak masaüstü ve iş istasyonlarını Azure Stack her yerden herhangi bir cihaza, her yerden sunar.Powered by PCoIP® technology, Cloud Access Software delivers remote desktops and workstations from Azure Stack to any device, anywhere. Veri depolamayı birleştirin, işbirliğini geliştirin, verileri güvenli hale getirin, masaüstü yönetimini kolaylaştırın ve daha fazlasını yapın.Consolidate data storage, enhance collaboration, secure data, streamline desktop management, and more. TeradyaTeradici
CipherTrust bulut anahtarı Yöneticisi CipherTrust bulut anahtarı YöneticisiCipherTrust Cloud Key Manager Microsoft Azure ve diğer bulut sağlayıcısı Kendi Anahtarını Getir (BYOK) API 'Lerini kullanarak, CipherTrust Cloud Key Manager, merkezi yönetim ve görünürlük ile şifreleme anahtarlarının çok yüksek yaşam döngüsü denetimini sunarak önemli yönetim karmaşıklığını ve operasyonel maliyetleri azaltır.Leveraging Microsoft Azure and other cloud provider Bring Your Own Key (BYOK) APIs, the CipherTrust Cloud Key Manager reduces key management complexity and operational costs by giving you multicloud lifecycle control of encryption keys with centralized management and visibility. Thales eSecurityThales eSecurity
Veeab yedekleme & çoğaltması Veeab yedekleme & çoğaltmasıVeeam Backup & Replication ®Veeambackup & çoğaltma ™ , işletmelerin tüm iş yükleri için (sanal, fiziksel ve bulut tabanlı) kapsamlı veri koruması elde etmesine yardımcı olur.Veeam® Backup & Replication™ helps businesses achieve comprehensive data protection for all workloads — virtual, physical, and cloud-based. Tek bir konsol sayesinde, tüm uygulama ve verilerin hızlı, esnek ve güvenilir bir şekilde yedeklenmesi, kurtarılması ve çoğaltılmasını elde edebilirsiniz.With a single console, you can achieve fast, flexible, and reliable backup, recovery, and replication of all apps and data. Veeab yazılımıVeeam Software
Sıfırlama yazılım BCaaS Hizmet olarak sıfırlama yazılım Iş sürekliliğiZeroDown Software Business Continuity as a Service Sıfırlama ® yazılım teknolojisi, şirket verilerine Iş sürekliliği (BCaaS) mimarisi, uygulamalar ve işlemler aracılığıyla şirket verilerine sürekli erişim sağlayarak, ™ normalde kurumsal Cripple.ZeroDown® Software technology provides businesses with continuous access to their company data via their Business Continuity as a Service (BCaaS)™ architecture, protecting apps, and transactions, if network interruptions occur that would normally cripple the enterprise. Sıfırlama yazılımıZeroDown Software