Azure Stack hub eğitimi ve sertifikasıAzure Stack Hub training and certification

Uygulama hedefi: Azure Stack hub tümleşik sistemleriApplies to: Azure Stack Hub integrated systems

Azure Stack hub 'ı hakkında bilgi edinmek ve Azure Stack hub profliğinizi göstermek istiyor musunuz?Want to learn about Azure Stack Hub and demonstrate your Azure Stack Hub proficiency? Aşağıdaki eğitim ve sertifika fırsatlarını inceleyin.Check out the following training and certification opportunities.

EğitimTraining

SertifikaCertification

Microsoft Azure Stack hub sertifikası Ile karma bulutu yapılandırma ve çalıştırma, Sınav 70-537Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack Hub certification, Exam 70-537

Sonraki adımlarNext steps

Azure Stack hub belgeleriAzure Stack Hub documentation