Get-TLSPolicy

Sözdizimi

Get-TLSPolicy [-AsJob]

Parametreler

-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Sonraki adımlar

Ayrıcalıklı uç noktasına erişme ve bu uç noktayı kullanma hakkında bilgi için bkz . Azure Stack Hub.