Set-AzSLegalNotice

Özeti

Yasal bildirim başlığını ve metnini ayarlar.

Syntax

Set-AzSLegalNotice [-Caption <String>] [-Text <String>]

Description

Yasal bildirim başlığını ve sunulan metni ayarlar:

  • ENTER-PSSession cmdlet 'ini kullanarak oturum açtıktan sonra.

veya

  • Azure Stack hub portalının yeni bir örneğini açarken.

Örnekler

Örnek 1

Set-AzSLegalNotice -Caption "New caption" -Text "First line\nSecond line\n"

Parametreler

-Başlık

Yasal bildirim başlığı.

Type: String
Parameter Sets: (All)
Aliases:
Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-Metin

Başlık altında gösterilen yasal bildirim metni.

Type: String
Parameter Sets: (All)
Aliases:
Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Sonraki adımlar

Ayrıcalıklı uç noktaya erişme ve kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Azure Stack hub 'da ayrıcalıklı uç noktası kullanma.