Ölçek birimi düğümlerini kapatmaPowering off Scale Unit nodes

Ölçek birimi düğümünün devre dışı olması için önce ölçek birimi ' s sistem durumunu doğrulamanız ve onarılması gereken düğümü belirlemeniz gerekir.Before a Scale Unit node can be powered off you must verify the Scale Unit's health and identify the node that needs repairing.

Düğüm, ' güç durumu durdurulmamışsa, düğümü güvenle kapatmak için aşağıdaki yordamı kullanın.If the node's Power Status is not Stopped, use the following procedure below to safely shut down the node.

AdımlarSteps

 1. Ölçek birimi düğümünü boşalt.Drain the Scale Unit node.

  1. Yönetim portalından, onarım gereken düğümü seçin ve sonra boşalt' ı seçin.From the Administration Portal, select the node in need of repair and then select Drain.

   ' Boşalt ' eylemi seçiliyken ve bir düğümün vurgulandığı ' Yönetim ' sayfasını gösteren ekran görüntüsü.

  2. İstendiğinde, boşalmak için düğümün adını girin ve Evet' i seçin.When prompted, enter the name of the node to drain and select Yes.

   ' Yönetim düğümleri ' sayfasını gösteren ekran görüntüsü.

  3. Boşaltma işleminin devam ettiğini belirten bir bildirim görürsünüz.You will see a notification saying the drain is in progress.

   Boşaltma bildirimi görüntülenirken ' Yönetim düğümleri ' sayfasını gösteren ekran görüntüsü.

  4. Idrac arabiriminde oturum açın ve ' sistem bilgilerinde node s Service etiketini doğrulayın.Log in to the iDRAC interface and verify the node's service tag in the System Information.

 2. Ölçek birimi düğümünü kapatın.Shut down the Scale Unit node.

  1. Boşaltma tamamlandığında, düğümü yeniden seçin, Işlemsel durumun bakım olduğunu doğrulayın ve kapalı' yı seçin.Once the drain is completed, select the node again, verify that the Operational State is Maintenance and select Shutdown.

   ' Yönetim düğümleri ' sayfasını bir düğüm ve ' kapalı ' eylemi seçili gösteren ekran görüntüsü.

  2. İstendiğinde, kapatmadan emin olmak için Evet ' i seçin.When prompted, select Yes to confirm the shutdown.

   ' Kapalı düğümü ' iletişim kutusu görüntülenirken ' Yönetim düğümleri ' sayfasını gösteren ekran görüntüsü.

  3. Kapatmanın devam ettiğini belirten bir bildirim görürsünüz.You will see a notification saying the shutdown is in progress.

   Devam eden kapatılıyor iletişim kutusu görüntülenirken ' Yönetim düğümleri ' sayfasını gösteren ekran görüntüsü.

  4. Kapatma tamamlandığında, güç durumu durdurulur.When the shutdown is complete, the Power Status is Stopped.

   ' Güç durumu ' için seçili düğüm ve ' durduruldu ' vurgulanmış ' Yönetim düğümleri ' sayfasını gösteren ekran görüntüsü.