Donanım yaşam döngüsü ana bilgisayarıyla çalışma için gerekli bilgiRequired knowledge for working with the Hardware Lifecycle Host

FRU yordamlarını tamamlayabilmeniz için, aşağıdaki kavramlara ve kılavuzlara tanıdık ve erişebilmelidir.To complete FRU procedures, you must be familiar with and able to access the following concepts and guides.

Donanım yaşam döngüsü KonağıHardware Lifecycle Host

Donanım yaşam döngüsü ana bilgisayarı (HLH) Azure Stack hub rafından en üstünde bulunan bir fiziksel yönetim sunucusudur.The Hardware Lifecycle Host (HLH) is a physical management server located at top of the Azure Stack Hub rack. Konağa erişmek için, üç yöntemden birini kullanarak buna bağlanabilirsiniz:To access the host, you can connect to it using one of three methods:

  • Doğrudan (kilitlenme sepeti)Direct (crash cart)
  • Idrac (hizmet bağlantı noktası)iDRAC (service port)
  • Idrac (IP erişimi)iDRAC (IP access)

Veri merkezinin içindeyse, VGA ve USB bağlantı noktalarını kullanarak doğrudan HLH 'e bağlanabilirsiniz.If inside the data center, then you can connect to the HLH directly using the VGA and USB ports. Örneğin, kilitlenme sepetini bağlama.For example, connecting a crash cart.

Veri merkezi içinde, mikro USB kablosu kullanarak dizüstü bilgisayarınızı Idrac 9 hizmet bağlantı noktasına bağlayın.If inside the data center, then connect your laptop to the iDRAC 9 service port using a micro USB cable. Daha fazla bilgi için, bkz. doğrudan USB bağlantısı üzerinden Idrac arabirimine erişme.For more information, see Accessing the iDRAC interface over a direct USB connection.

Yönetim ağı ve yönetim iş istasyonlarından Idrac IP 'lerine HLH 'e bağlanmak için müşteriyle birlikte çalışın.Work with the customer to connect to the HLH from their management network and management workstation to the iDRAC IP.

Not

Yalnızca daha önce anahtar ACL 'Lerine eklenen ağlar HLH iDRAC 'ye doğrudan bağlanabilir.Only networks that were previously added to the switch ACLs can connect directly to the HLH iDRAC.

Kimlik bilgileriCredentials

Aşağıdaki kimlik bilgilerini almak için müşteriyle birlikte çalışın:Work with the customer to obtain the credentials for the following:

  • HLHHLH
  • yöneticiadministrator
  • Idrac hesabı (isteğe bağlı)iDRAC account (optional)

Tam yönetici haklarına sahip bir Windows hesabı.A Windows account with full administrator rights.

Kilitlenme sepeti kullanarak doğrudan sunucuya bağlanılmadığından, sanal KVM 'ye erişim kazanmak için Idrac hesabı kimlik bilgilerine ihtiyacınız olacaktır.If not connecting directly to the server using a crash cart, then you will need the iDRAC account credentials to gain access to the virtual KVM.

Dell EMC PowerEdge R640 yükleme ve hizmet el IleDell EMC PowerEdge R640 Installation and Service Manual

İlgili donanımı fiziksel olarak değiştirme hakkındaki ayrıntılar için, Dell EMC PowerEdge R640 yükleme ve hizmet el kitabı'ndaki PowerEdge R640 FRU değiştirme yordamlarına bakın.For details on physically replacing the relevant hardware, refer to the PowerEdge R640 FRU replacement procedures in the Dell EMC PowerEdge R640 Installation and Service Manual. Sistem bileşenlerini yükleme ve kaldırma bölümüne gidin.Browse to the Installing and removing system components section.

Microsoft Azure Stack hub politik bulut gereç hizmeti el IleMicrosoft Azure Stack Hub Tactical Cloud Appliance Service Manual

Microsoft Azure Stack merkezi politik bulut gereç hizmeti el kitabı, donanım yaşam döngüsü konağını Izleme kutusu 'nda bulunan ve olmayan Pads 'lerden kaldırma yönergelerini içerir.The Microsoft Azure Stack Hub Tactical Cloud Appliance Service Manual contains instructions for removing the Hardware Lifecycle Host from the Tracewell Tactical Pods.

Dell EMC PowerEdge iDRACDell EMC PowerEdge iDRAC

Dell EMC PowerEdge iDRAC web arabirimini nasıl gezmeli ve kullanacağınızı anlamanız gerekir.You must understand how to navigate and use the Dell EMC PowerEdge iDRAC web interface.