Azure Stack hub ruggekanlı 2008 OEM Sürüm notlarıAzure Stack Hub ruggedized 2008 OEM release notes

Bu makale, Azure Stack hub ruepkanlı için sürüm ve sürüm bilgilerini içerir.This article contains release and version information for Azure Stack Hub ruggedized.

Genel BakışOverview

Bu belgede, bellenim ve sürücüler için Azure Stack hub rugep, birinci taraf güncelleştirmelerinin içeriği açıklanmaktadır.This document describes the contents of Azure Stack Hub ruggedized first party updates for firmware and drivers. Bu güncelleştirme Azure Stack hub 'ın en son sürümüne yönelik iyileştirmeler ve düzeltmeler içerir.This update includes improvements and fixes for the latest release of Azure Stack Hub. İndirme bağlantıları aşağıda verilmiştir:Below are the download links:

Taban çizgisi ve Belge geçmişiBaseline and document history

SürümRelease TarihDate Değişikliklerin açıklamasıDescription of changes
20082008 10/13/202010/13/2020 2.2.2010.5 OEM paket güncelleştirmeleri2.2.2010.5 OEM package updates

Üretici yazılımıFirmware

'TakiBios

Yayın sürümüRelease version Üretici yazılımı sürümüFirmware version DeğişikliklerChanges
20082008 2.8.22.8.2 2.6.4 aracılığıyla, BIOS sürümlerinde görülen bir sektör sorunu düzeltildi. bu durum, sistemin, "belleği yapılandırma", önyükleme ekranında "bellek yapılandırma" sırasında güçFixed an industry-issue seen on BIOS versions 2.6.4 through 2.8.1 where the system may reset during power-on at the time "Configuring Memory" is displayed on the boot screen. Sorun DDR4 ve NVDıMM-N bellek yapılandırmalarına uygulanabilir.The issue is applicable to DDR4 and NVDIMM-N memory configurations.

CVE-2020-0545, CVE-2020-0548 ve CVE-2020-0549 gibi güvenlik açıklarını gidermeye yönelik geliştirme (genel güvenlik açıkları ve Etkilenmeler-CVE).Enhancement to address the security vulnerabilities (Common Vulnerabilities and Exposures-CVE) such as CVE-2020-0545, CVE-2020-0548, and CVE-2020-0549.
20052005 2.7.72.7.7

IDRACIDRAC

Yayın sürümüRelease version Üretici yazılımı sürümüFirmware version DeğişikliklerChanges
20082008 4.22.0.04.22.0.0 167411: Redbalık API aracılığıyla bellenim güncelleştirilirken sistemin yeniden başlatılmasına neden olan bir sorun düzeltildi.167411: Fixed an issue that caused force system restart while updating firmware through Redfish API.

155376: SupportAssist günlükleri toplanırken yeniden başlatmaya neden olan bir sorun düzeltildi.155376: Fixed an issue that caused iDRAC to reboot while collecting SupportAssist logs.

162778: sanal konsol hizmeti nedeniyle Idrac üzerinde düşük bellek durumu düzeltildi.162778: Fixed a low memory condition on iDRAC due to virtual console service.
20052005 4.10.10.104.10.10.10

NIC-Azure Stack düğümleriNIC-Azure Stack nodes

Yayın sürümüRelease version Üretici yazılımı sürümüFirmware version DeğişikliklerChanges
20082008 14.27.60.0814.27.60.08 Zamanlayıcılar akış kilidi sürümünün beklediği init_hca nedeniyle ıRıSC 'in yanıt vermemesine neden olan bir bellenim önemli onayı düzeltildi.Fixed a firmware fatal assert that cause the IRISC to stop responding due to init_hca waiting on the timers flow lock release.
20052005 14.26.60.0014.26.60.00

NıC-HLHNIC-HLH

Yayın sürümüRelease version Üretici yazılımı sürümüFirmware version DeğişikliklerChanges
20082008 19.5.1219.5.12 Cihaz ışığı, F2 cihaz ayarlarından yanıp sönme moduna ayarlandığında cihazın yanıp sönmeden sonra devam eden Intel (R) Ethernet X710 10Gb bağdaştırıcılarında sorun çözüldü.Resolved an issue on Intel(R) Ethernet X710 10Gb adapters in which the device's LED stays on after blinking when device LED is set to blink mode from F2 Device Settings.
20052005 19.0.1219.0.12

HBA-Azure Stack düğüm kapasitesi sürücüleriHBA-Azure Stack node capacity drives

Yayın sürümüRelease version Üretici yazılımı sürümüFirmware version DeğişikliklerChanges
20082008 16.17.01.0016.17.01.00
20052005 16.17.00.0516.17.00.05

HBA-HLH kapasite sürücüleriHBA-HLH capacity drives

Yayın sürümüRelease version Üretici yazılımı sürümüFirmware version DeğişikliklerChanges
2005, 20082005, 2008 25.5.7.000525.5.7.0005 Tamamlanmamış bir geçici olmayan bellek yapılandırması nedeniyle, bir denetleyicinin önyükleme sırasında yanıt vermemesine neden olan bir sorun düzeltildi.Fixed an issue where a controller could stop responding at boot due to an incomplete non-volatile memory config.

HBA-önyükleme sürücüleriHBA - boot drives

Yayın sürümüRelease version Üretici yazılımı sürümüFirmware version DeğişikliklerChanges
2005, 20082005, 2008 2.5.13.30242.5.13.3024 Idrac donanım envanteri sayfasında son 2.Fixed PPID Discrepancy for M.2 drives of BOSS controller in iDRAC Hardware inventory page

CPLDCPLD

Yayın sürümüRelease version Üretici yazılımı sürümüFirmware version DeğişikliklerChanges
20082008 9.0.69.0.6 Üretici yazılımı güncelleştirmesi sırasında ıDRAC 'nin yanıt vermemesine neden olabilecek olası sorunu giderir.Addresses possible issue where the IDRAC may stop responding during firmware update.
Bildirilen hatalı hataların oluşmasını engellemek için sinyal gürültü filtrelemesi eklendi.Signal noise filtering added to prevent false errors reported.
Ana bilgisayar belleği Haritası, olası ön USB bağlantı noktası disablement 'i engelleyecek şekilde değiştirildi.Host memory map modified to prevent potential front USB port disablement.
20052005 1.0.61.0.6

ILT sürücüsüDrive FW

Yayın sürümüRelease version Üretici yazılımı sürümüFirmware version DeğişikliklerChanges
20082008 S402S402 Gelecekteki çevrimiçi bellenim güncelleştirmelerini sunarEnables future online firmware updates
20052005 S401S401

SürücülerDrivers

NICNIC

Yayın sürümüRelease version Üretici yazılımı sürümüFirmware version DeğişikliklerChanges
20082008 2.40.22511.02.40.22511.0
20052005 2.30.21713.02.30.21713.0

HBA-kapasite sürücüleriHBA - Capacity drives

Yayın sürümüRelease version Üretici yazılımı sürümüFirmware version DeğişikliklerChanges
2005, 20082005, 2008 2.51.25.022.51.25.02

HBA-önyükleme sürücüleriHBA - Boot drives

Yayın sürümüRelease version Üretici yazılımı sürümüFirmware version DeğişikliklerChanges
2005, 20082005, 2008 1.2.0.10511.2.0.1051

Intel yonga kümesiIntel chipset

Yayın sürümüRelease version Üretici yazılımı sürümüFirmware version DeğişikliklerChanges
2005, 20082005, 2008 10.1.18243.818810.1.18243.8188