Azure Active Directory Kimlik Doğrulaması belgeleri

Azure Active Directory kendi kendine parola sıfırlama, Multi-Factor Authentication, özel yasaklanan parola listesi ve akıllı kilitlemeyi nasıl yönetip dağıtacağınızı öğrenin.