Azure AD Koşullu Erişim Belgeleri

Azure AD Koşullu Erişimini yapılandırarak güvenlik ve üretkenlik arasındaki dengeyi sağlamayı öğrenin. Koşullu Erişim ilkeleriyle, erişim hakkındaki kararlarınızı alırken bulut uygulamalarınıza erişimi de hesaba katabilirsiniz. Örneğin, erişim kararlarınızda aşağıdaki soruların yanıtlarını belirtebilirsiniz:

  • Kullanıcının ağ konumu nedir?
  • Erişim girişimi yönetilen bir cihazdan mı başlatıldı?
  • Bağlantı girişimi hangi istemci uygulamasından başlatıldı?
  • Erişim girişimi riski bir oturumdan mı yapıldı?
Aşağıdaki kaynaklar hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olur.

5 dakikalık hızlı başlangıçlar

Sıkça karşılaşılan erişim senaryolarında Koşullu Erişim ilkelerini yapılandırmayı öğrenin.

Adım Adım Öğreticiler

Klasik Koşullu Erişim ilkelerinizin geçişini yapmayı öğrenin.