Microsoft Identity Platform (eski adı Geliştiriciler için Azure Active Directory)

Microsoft kimlik platformu, Azure Active Directory (Azure AD) geliştirici platformunun geliştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu platform geliştiricilerin tüm Microsoft kimlikleriyle oturum açan ve Microsoft Graph veya diğer Microsoft API'leri ya da geliştiricilerin derlemiş olduğu API'lere çağrı göndermek için gerekli belirteçleri alan uygulamalar derlemesini sağlar. OAuth 2.0 ve OpenID Connect standardıyla uyumlu bir kimlik doğrulama hizmetinden, açık kaynak kitaplıklarından, uygulama kaydı ve yapılandırmasından, güçlü kavram ve başvuru belgelerinden, hızlı başlangıç örneklerinden, kod örneklerinden, öğreticilerden ve nasıl yapılır kılavuzlarından oluşan tam özellikli bir platformdur.

Uygulama senaryoları

Kimlikle çalışmanın zor olması şart değil. Kendinize uygun bir senaryo seçin; her senaryo yolunun genel bakış bilgileri, uygulama kaydı ve uygulama kodu yapılandırma yönergeleri, belirteç alıp API çağrısı yapmak için kod örnekleri ve uygulamanızı üretime geçirmeye yönelik önerileri vardır.

Hızlı Başlangıçlar

Uygulamanın kullanıcıların oturum açmasını sağlamasını, Microsoft Graph API'sini veya herhangi bir web API'sini çağırmak için erişim belirteci almasını ve diğer işlemleri yapmasını gösteren kod örneğini nasıl kullanacağınızı öğrenmek için bu hızlı başlangıçları izleyin.

JavaScriptJavaScriptASP .NETASP .NETASP .NET CoreASP .NET CoreNodeJSNodeJSAndroidAndroidiOSiOSEvrensel Windows PlatformuEvrensel Windows PlatformuWindows Masaüstü .NETWindows Masaüstü .NET.NET.NET
Tek sayfalı uygulama
Web uygulaması
Web API
Mobil ve masaüstü uygulama
Daemon uygulaması

Öğreticiler

Kullanıcının oturumunu açma, Microsoft Graph API'sini çağırmaya yönelik erişim belirtecini alma ve Microsoft Graph API'sine temel bir istek gönderme gibi kimlik doğrulamayla ilgili en önemli geliştirici görevleri için Microsoft Identity Platform'u kullanın ve ayrıntılı, senaryo tabanlı yordamları izleyin.

JavaScriptJavaScriptASP .NETASP .NETAndroidAndroidiOSiOSEvrensel Windows PlatformuEvrensel Windows PlatformuWindows Masaüstü .NETWindows Masaüstü .NET
Tek sayfalı uygulama
Web uygulaması
Mobil ve masaüstü uygulama

Örnekler

Geliştirmekte olduğunuz uygulama türüne, platforma ve kullandığınız API'lere göre kod örnekleri bulun.