öğretici: kullanıcı oturum açma ve kimlik doğrulama kod akışı kullanarak JavaScript tek sayfalı uygulama (SPA) Microsoft Graph apı 'sini çağırma

bu öğreticide, pce ile yetkilendirme kodu akışını kullanarak, kullanıcılar ve Microsoft Graph çağıran bir JavaScript tek sayfalı uygulama (SPA) oluşturacaksınız. Oluşturduğunuz SPA, JavaScript v 2.0 için Microsoft kimlik doğrulama kitaplığı 'nı (MSAL) kullanır.

Bu öğreticide:

 • PCE ile OAuth 2,0 yetkilendirme kodu akışını gerçekleştirme
 • Kişisel Microsoft hesaplarında ve iş ve okul hesaplarında oturum açın
 • Erişim belirteci alma
 • Microsoft kimlik platformu alınan erişim belirteçleri gerektiren Microsoft Graph veya kendi apı 'nizi çağırın

MSAL.js 2,0, örtük izin akışı yerine tarayıcıda yetkilendirme kodu akışını destekleyerek MSAL.js 1,0 ' de geliştirilir. MSAL.js 2,0, örtük akışı desteklemez.

Önkoşullar

Öğretici uygulamasının nasıl çalıştığı

Tek sayfalı bir uygulamada yetkilendirme kodu akışını gösteren diyagram

bu öğreticide oluşturduğunuz uygulama, bir JavaScript SPA 'nın, Microsoft kimlik platformu güvenlik belirteçlerini alarak Microsoft Graph apı 'sini sorgulamasına olanak sağlar. Bu senaryoda, bir Kullanıcı oturum açtıktan sonra yetkilendirme üstbilgisindeki HTTP isteklerine bir erişim belirteci istenir ve eklenir. Belirteç alma ve yenileme, JavaScript (MSAL.js) için Microsoft kimlik doğrulama kitaplığı tarafından işlenir.

Bu öğretici aşağıdaki kitaplığı kullanır:

JavaScript v 2.0 tarayıcı paketi için Microsoft kimlik doğrulama Kitaplığı msal.js

Tamamlanan kod örneğini al

Bunun yerine Bu öğreticinin tamamlanmış örnek projesini indirmek ister misiniz? MS-Identity-JavaScript-v2 deposunu kopyalayın.

git clone https://github.com/Azure-Samples/ms-identity-javascript-v2

İndirilen projeyi yerel geliştirme ortamınızda çalıştırmak için, projenizi oluşturmaadım 1 ' de açıklandığı gibi uygulamanız için bir localhost sunucusu oluşturarak başlayın. İşiniz bittiğinde, yapılandırma adımınıatlayarak kod örneğini yapılandırabilirsiniz.

Öğreticiye devam etmek ve uygulamayı kendiniz derlemek için bir sonraki bölüme geçin, projenizi oluşturun.

Projenizi oluşturun

Node.js yükledikten sonra, uygulamanızı barındıracak bir klasör oluşturun, örneğin, msal-Spa-öğreticisi.

Daha sonra, index.html dosyanıza hizmeti sağlamak için küçük bir hızlı Web sunucusu uygulayın.

 1. İlk olarak, terminalinizdeki proje dizininize geçin ve aşağıdaki npm komutları çalıştırın:

  npm init -y
  npm install @azure/msal-browser
  npm install express
  npm install morgan
  npm install yargs
  
 2. Sonra, server.js adlı dosyayı oluşturun ve aşağıdaki kodu ekleyin:

  const express = require('express');
  const morgan = require('morgan');
  const path = require('path');
  const argv = require('yargs')
    .usage('Usage: $0 -p [PORT]')
    .alias('p', 'port')
    .describe('port', '(Optional) Port Number - default is 3000')
    .strict()
    .argv;
  
  const DEFAULT_PORT = 3000;
  
  //initialize express.
  const app = express();
  
  // Initialize variables.
  let port = DEFAULT_PORT; // -p {PORT} || 3000;
  if (argv.p) {
    port = argv.p;
  }
  
  // Configure morgan module to log all requests.
  app.use(morgan('dev'));
  
  // Set the front-end folder to serve public assets.
  app.use("/lib", express.static(path.join(__dirname, "../../lib/msal-browser/lib")));
  
  // Setup app folders
  app.use(express.static('app'));
  
  // Set up a route for index.html.
  app.get('*', function (req, res) {
    res.sendFile(path.join(__dirname + '/index.html'));
  });
  
  // Start the server.
  app.listen(port);
  console.log(`Listening on port ${port}...`);
  

Artık SPA 'larınızı karşılamak için küçük bir Web sunucusu var. Öğreticinin geri kalanını tamamladıktan sonra, projenizin dosya ve klasör yapısı şuna benzer olmalıdır:

msal-spa-tutorial/
├── app
│  ├── authConfig.js
│  ├── authPopup.js
│  ├── authRedirect.js
│  ├── graphConfig.js
│  ├── graph.js
│  ├── index.html
│  └── ui.js
└── server.js

SPA Kullanıcı arabirimini oluşturma

 1. Proje dizininizde bir uygulama klasörü oluşturun ve IÇINDE JavaScript Spa 'niz için bir index.html dosyası oluşturun. Bu dosya, önyükleme 4 çerçevesiyle oluşturulmuş bir kullanıcı arabirimi uygular ve yapılandırma, kimlik doğrulama ve API çağrıları için betik dosyalarını içeri aktarır.

  index.html dosyasında aşağıdaki kodu ekleyin:

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
   <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, shrink-to-fit=no">
    <title>Tutorial | MSAL.js JavaScript SPA</title>
  
    <!-- IE support: add promises polyfill before msal.js -->
    <script type="text/javascript" src="//cdn.jsdelivr.net/npm/bluebird@3.7.2/js/browser/bluebird.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://alcdn.msauth.net/browser/2.0.0-beta.4/js/msal-browser.js" integrity="sha384-7sxY2tN3GMVE5jXH2RL9AdbO6s46vUh9lUid4yNCHJMUzDoj+0N4ve6rLOmR88yN" crossorigin="anonymous"></script>
  
    <!-- adding Bootstrap 4 for UI components -->
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh" crossorigin="anonymous">
    <link rel="SHORTCUT ICON" href="https://c.s-microsoft.com/favicon.ico?v2" type="image/x-icon">
   </head>
   <body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary">
     <a class="navbar-brand" href="/">Microsoft identity platform</a>
     <div class="btn-group ml-auto dropleft">
       <button type="button" id="SignIn" class="btn btn-secondary" onclick="signIn()">
        Sign In
       </button>
     </div>
    </nav>
    <br>
    <h5 class="card-header text-center">JavaScript SPA calling Microsoft Graph API with MSAL.js</h5>
    <br>
    <div class="row" style="margin:auto" >
    <div id="card-div" class="col-md-3" style="display:none">
    <div class="card text-center">
     <div class="card-body">
      <h5 class="card-title" id="WelcomeMessage">Please sign-in to see your profile and read your mails</h5>
      <div id="profile-div"></div>
      <br>
      <br>
      <button class="btn btn-primary" id="seeProfile" onclick="seeProfile()">See Profile</button>
      <br>
      <br>
      <button class="btn btn-primary" id="readMail" onclick="readMail()">Read Mail</button>
     </div>
    </div>
    </div>
    <br>
    <br>
     <div class="col-md-4">
      <div class="list-group" id="list-tab" role="tablist">
      </div>
     </div>
     <div class="col-md-5">
      <div class="tab-content" id="nav-tabContent">
      </div>
     </div>
    </div>
    <br>
    <br>
  
    <!-- importing bootstrap.js and supporting js libraries -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-J6qa4849blE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-wfSDF2E50Y2D1uUdj0O3uMBJnjuUD4Ih7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6" crossorigin="anonymous"></script>
  
    <!-- importing app scripts (load order is important) -->
    <script type="text/javascript" src="./authConfig.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="./graphConfig.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="./ui.js"></script>
  
    <!-- <script type="text/javascript" src="./authRedirect.js"></script>  -->
    <!-- uncomment the above line and comment the line below if you would like to use the redirect flow -->
    <script type="text/javascript" src="./authPopup.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="./graph.js"></script>
   </body>
  </html>
  
 2. Ayrıca, uygulama klasöründe, ui.js adlı bir dosya oluşturun ve aşağıdaki kodu ekleyin. Bu dosya, DOM öğelerine erişir ve bu öğeleri güncelleştirir.

  // Select DOM elements to work with
  const welcomeDiv = document.getElementById("WelcomeMessage");
  const signInButton = document.getElementById("SignIn");
  const cardDiv = document.getElementById("card-div");
  const mailButton = document.getElementById("readMail");
  const profileButton = document.getElementById("seeProfile");
  const profileDiv = document.getElementById("profile-div");
  
  function showWelcomeMessage(account) {
    // Reconfiguring DOM elements
    cardDiv.style.display = 'initial';
    welcomeDiv.innerHTML = `Welcome ${account.username}`;
    signInButton.setAttribute("onclick", "signOut();");
    signInButton.setAttribute('class', "btn btn-success")
    signInButton.innerHTML = "Sign Out";
  }
  
  function updateUI(data, endpoint) {
    console.log('Graph API responded at: ' + new Date().toString());
  
    if (endpoint === graphConfig.graphMeEndpoint) {
      const title = document.createElement('p');
      title.innerHTML = "<strong>Title: </strong>" + data.jobTitle;
      const email = document.createElement('p');
      email.innerHTML = "<strong>Mail: </strong>" + data.mail;
      const phone = document.createElement('p');
      phone.innerHTML = "<strong>Phone: </strong>" + data.businessPhones[0];
      const address = document.createElement('p');
      address.innerHTML = "<strong>Location: </strong>" + data.officeLocation;
      profileDiv.appendChild(title);
      profileDiv.appendChild(email);
      profileDiv.appendChild(phone);
      profileDiv.appendChild(address);
  
    } else if (endpoint === graphConfig.graphMailEndpoint) {
      if (data.value.length < 1) {
        alert("Your mailbox is empty!")
      } else {
        const tabList = document.getElementById("list-tab");
        tabList.innerHTML = ''; // clear tabList at each readMail call
        const tabContent = document.getElementById("nav-tabContent");
  
        data.value.map((d, i) => {
          // Keeping it simple
          if (i < 10) {
            const listItem = document.createElement("a");
            listItem.setAttribute("class", "list-group-item list-group-item-action")
            listItem.setAttribute("id", "list" + i + "list")
            listItem.setAttribute("data-toggle", "list")
            listItem.setAttribute("href", "#list" + i)
            listItem.setAttribute("role", "tab")
            listItem.setAttribute("aria-controls", i)
            listItem.innerHTML = d.subject;
            tabList.appendChild(listItem)
  
            const contentItem = document.createElement("div");
            contentItem.setAttribute("class", "tab-pane fade")
            contentItem.setAttribute("id", "list" + i)
            contentItem.setAttribute("role", "tabpanel")
            contentItem.setAttribute("aria-labelledby", "list" + i + "list")
            contentItem.innerHTML = "<strong> from: " + d.from.emailAddress.address + "</strong><br><br>" + d.bodyPreview + "...";
            tabContent.appendChild(contentItem);
          }
        });
      }
    }
  }
  

Uygulamanızı kaydetme

SPA 'niz için bir uygulama kaydı oluşturmak üzere tek sayfalı uygulama: uygulama kaydı bölümündeki adımları izleyin.

Yeniden yönlendirme URI 'si: MSAL.js 2,0 kimlik doğrulama kodu Flow adımla, http://localhost:3000 Bu öğretici uygulamasının çalıştığı varsayılan konumu girin.

Farklı bir bağlantı noktası kullanmak istiyorsanız http://localhost:<port> , <port> tercıh ettiğiniz TCP bağlantı noktası numaranız yazın. Dışında bir bağlantı noktası numarası belirtirseniz 3000 , server.js tercih ettiğiniz bağlantı noktası numarası ile güncelleştirin.

JavaScript SPA 'nizi yapılandırma

Kimlik doğrulaması için yapılandırma parametrelerinizi içerecek şekilde uygulama klasöründe authConfig.js adlı bir dosya oluşturun ve ardından aşağıdaki kodu ekleyin:

const msalConfig = {
 auth: {
  clientId: "Enter_the_Application_Id_Here",
  authority: "Enter_the_Cloud_Instance_Id_Here/Enter_the_Tenant_Info_Here",
  redirectUri: "Enter_the_Redirect_Uri_Here",
 },
 cache: {
  cacheLocation: "sessionStorage", // This configures where your cache will be stored
  storeAuthStateInCookie: false, // Set this to "true" if you are having issues on IE11 or Edge
 }
};

// Add scopes here for ID token to be used at Microsoft identity platform endpoints.
const loginRequest = {
 scopes: ["openid", "profile", "User.Read"]
};

// Add scopes here for access token to be used at Microsoft Graph API endpoints.
const tokenRequest = {
 scopes: ["User.Read", "Mail.Read"]
};

msalConfigBölümündeki değerleri burada açıklandığı gibi değiştirin:

 • Enter_the_Application_Id_Here: Kaydettiğiniz uygulamanın uygulama (istemci) kimliği .
 • Enter_the_Cloud_Instance_Id_Here: Uygulamanızın kaydedildiği Azure bulut örneği.
  • Ana (veya küresel) Azure bulutu için girin https://login.microsoftonline.com .
  • Ulusal bulutlar için (örneğin, Çin), Ulusal bulutlardauygun değerleri bulabilirsiniz.
 • Enter_the_Tenant_info_here aşağıdakilerden biri olmalıdır:
  • Uygulamanız bu kuruluş dizinindeki hesapları destekliyorsa, bu DEĞERI Kiracı kimliği veya kiracı adı ile değiştirin. Örneğin, contoso.microsoft.com.
  • Uygulamanız herhangi bir kuruluş dizinindeki hesapları destekliyorsa, bu değeri ile değiştirin organizations .
  • Uygulamanız herhangi bir kurumsal dizin ve kişisel Microsoft hesabında hesapları destekliyorsa, bu değeri ile değiştirin common .
  • Yalnızca kişisel Microsoft hesaplarına yönelik desteği kısıtlamak için bu değeri ile değiştirin consumers .
 • Enter_the_Redirect_Uri_Here, http://localhost:3000 değeridir.

authorityGenel Azure bulutu kullanıyorsanız, authConfig.js değer şuna benzer olmalıdır:

authority: "https://login.microsoftonline.com/common",

Hala uygulama klasöründe, graphConfig.js adlı bir dosya oluşturun. Uygulamanızı Microsoft Graph API çağrısı için yapılandırma parametrelerini sağlamak üzere aşağıdaki kodu ekleyin:

// Add the endpoints here for Microsoft Graph API services you'd like to use.
const graphConfig = {
  graphMeEndpoint: "Enter_the_Graph_Endpoint_Here/v1.0/me",
  graphMailEndpoint: "Enter_the_Graph_Endpoint_Here/v1.0/me/messages"
};

graphConfigBölümündeki değerleri burada açıklandığı gibi değiştirin:

 • Enter_the_Graph_Endpoint_Here, uygulamanın iletişim kurması gereken Microsoft Graph apı örneğidir.
  • genel Microsoft Graph apı uç noktası için bu dizenin her iki örneğini ile değiştirin https://graph.microsoft.com .
  • ulusal bulut dağıtımlarındaki uç noktalar için Microsoft Graph belgelerindeki ulusal bulut dağıtımları bölümüne bakın.

graphMeEndpoint graphMailEndpoint Genel uç noktasını kullanıyorsanız, graphConfig.js ve değerleri aşağıdakine benzer olmalıdır:

graphMeEndpoint: "https://graph.microsoft.com/v1.0/me",
graphMailEndpoint: "https://graph.microsoft.com/v1.0/me/messages"

Kullanıcı oturumu açmak için Microsoft kimlik doğrulama kitaplığı 'nı (MSAL) kullanın

Açılır pencere

Uygulama klasöründe, authPopup.js adlı bir dosya oluşturun ve oturum açma açılır penceresi için aşağıdaki kimlik doğrulama ve belirteç alma kodunu ekleyin:

// Create the main myMSALObj instance
// configuration parameters are located at authConfig.js
const myMSALObj = new msal.PublicClientApplication(msalConfig);

let username = "";

function loadPage() {
  /**
   * See here for more info on account retrieval:
   * https://github.com/AzureAD/microsoft-authentication-library-for-js/blob/dev/lib/msal-common/docs/Accounts.md
   */
  const currentAccounts = myMSALObj.getAllAccounts();
  if (currentAccounts === null) {
    return;
  } else if (currentAccounts.length > 1) {
    // Add choose account code here
    console.warn("Multiple accounts detected.");
  } else if (currentAccounts.length === 1) {
    username = currentAccounts[0].username;
    showWelcomeMessage(currentAccounts[0]);
  }
}

function handleResponse(resp) {
  if (resp !== null) {
    username = resp.account.username;
    showWelcomeMessage(resp.account);
  } else {
    loadPage();
  }
}

function signIn() {
  myMSALObj.loginPopup(loginRequest).then(handleResponse).catch(error => {
    console.error(error);
  });
}

function signOut() {
  const logoutRequest = {
    account: myMSALObj.getAccountByUsername(username)
  };

  myMSALObj.logout(logoutRequest);
}

function getTokenPopup(request) {
  /**
   * See here for more info on account retrieval:
   * https://github.com/AzureAD/microsoft-authentication-library-for-js/blob/dev/lib/msal-common/docs/Accounts.md
   */
  request.account = myMSALObj.getAccountByUsername(username);
  return myMSALObj.acquireTokenSilent(request).catch(error => {
    console.warn("silent token acquisition fails. acquiring token using redirect");
    if (error instanceof msal.InteractionRequiredAuthError) {
      // fallback to interaction when silent call fails
      return myMSALObj.acquireTokenPopup(request).then(tokenResponse => {
        console.log(tokenResponse);

        return tokenResponse;
      }).catch(error => {
        console.error(error);
      });
    } else {
      console.warn(error);
    }
  });
}

function seeProfile() {
  getTokenPopup(loginRequest).then(response => {
    callMSGraph(graphConfig.graphMeEndpoint, response.accessToken, updateUI);
    profileButton.classList.add('d-none');
    mailButton.classList.remove('d-none');
  }).catch(error => {
    console.error(error);
  });
}

function readMail() {
  getTokenPopup(tokenRequest).then(response => {
    callMSGraph(graphConfig.graphMailEndpoint, response.accessToken, updateUI);
  }).catch(error => {
    console.error(error);
  });
}

loadPage();

Yeniden yönlendirme

Uygulama klasöründe authRedirect.js adlı bir dosya oluşturun ve oturum yeniden yönlendirme için aşağıdaki kimlik doğrulama ve belirteç alma kodunu ekleyin:

// Create the main myMSALObj instance
// configuration parameters are located at authConfig.js
const myMSALObj = new msal.PublicClientApplication(msalConfig);

let accessToken;
let username = "";

// Redirect: once login is successful and redirects with tokens, call Graph API
myMSALObj.handleRedirectPromise().then(handleResponse).catch(err => {
  console.error(err);
});

function handleResponse(resp) {
  if (resp !== null) {
    username = resp.account.username;
    showWelcomeMessage(resp.account);
  } else {
    /**
     * See here for more info on account retrieval:
     * https://github.com/AzureAD/microsoft-authentication-library-for-js/blob/dev/lib/msal-common/docs/Accounts.md
     */
    const currentAccounts = myMSALObj.getAllAccounts();
    if (currentAccounts === null) {
      return;
    } else if (currentAccounts.length > 1) {
      // Add choose account code here
      console.warn("Multiple accounts detected.");
    } else if (currentAccounts.length === 1) {
      username = currentAccounts[0].username;
      showWelcomeMessage(currentAccounts[0]);
    }
  }
}

function signIn() {
  myMSALObj.loginRedirect(loginRequest);
}

function signOut() {
  const logoutRequest = {
    account: myMSALObj.getAccountByUsername(username)
  };

  myMSALObj.logout(logoutRequest);
}

function getTokenRedirect(request) {
  /**
   * See here for more info on account retrieval:
   * https://github.com/AzureAD/microsoft-authentication-library-for-js/blob/dev/lib/msal-common/docs/Accounts.md
   */
  request.account = myMSALObj.getAccountByUsername(username);
  return myMSALObj.acquireTokenSilent(request).catch(error => {
      console.warn("silent token acquisition fails. acquiring token using redirect");
      if (error instanceof msal.InteractionRequiredAuthError) {
        // fallback to interaction when silent call fails
        return myMSALObj.acquireTokenRedirect(request);
      } else {
        console.warn(error);
      }
    });
}

function seeProfile() {
  getTokenRedirect(loginRequest).then(response => {
    callMSGraph(graphConfig.graphMeEndpoint, response.accessToken, updateUI);
    profileButton.classList.add('d-none');
    mailButton.classList.remove('d-none');
  }).catch(error => {
    console.error(error);
  });
}

function readMail() {
  getTokenRedirect(tokenRequest).then(response => {
    callMSGraph(graphConfig.graphMailEndpoint, response.accessToken, updateUI);
  }).catch(error => {
    console.error(error);
  });
}

Kod nasıl çalışır

Bir Kullanıcı ilk kez oturum aç düğmesini seçtiğinde, signIn yöntemi loginPopup kullanıcının oturum açmasını çağırır. loginPopupyöntemi, kullanıcının kimlik bilgilerini sormak ve doğrulamak için Microsoft kimlik platformu uç noktasıyla bir açılır pencere açar. Başarılı bir oturum açma işleminden sonra, msal.js yetkilendirme kodu akışınıbaşlatır.

Bu noktada, bir PCE korumalı yetkilendirme kodu CORS korumalı belirteç uç noktasına gönderilir ve belirteçler için değiştirilir. Uygulamanız tarafından bir KIMLIK belirteci, erişim belirteci ve yenileme belirteci alınır ve msal.js tarafından işlenir ve belirteçlerde yer alan bilgiler önbelleğe alınır.

KIMLIK belirteci, kullanıcı hakkındaki, görünen adı gibi temel bilgileri içerir. KIMLIK belirteci tarafından verilen herhangi bir veriyi kullanmayı planlıyorsanız, belirtecin uygulamanız için geçerli bir kullanıcıya verildiğini güvence altına almak için arka uç sunucunuz tarafından doğrulanmalıdır .

Erişim belirtecinin ömrü sınırlı ve 24 saat sonra dolar. Yenileme belirteci, sessizce yeni erişim belirteçleri elde etmek için kullanılabilir.

bu öğreticide oluşturduğunuz SPA, acquireTokenSilent acquireTokenPopup kullanıcı profili bilgileri için Microsoft Graph apı 'sini sorgulamak üzere kullanılan bir erişim belirteci almak için ve/veya çağırır. KIMLIK belirtecini doğrulayan bir örneğe ihtiyacınız varsa, GitHub üzerinde Active-Directory-JavaScript-singlepageapp-DotNet-WebApi-v2 örnek uygulamasına bakın. örnek, belirteç doğrulaması için bir ASP.NET web apı 'si kullanır.

Etkileşimli olarak kullanıcı belirteci alma

İlk oturum açma işleminden sonra uygulamanız, kullanıcılardan korumalı bir kaynağa erişmesi gereken her seferinde (bir belirteç istemek için) kimlik doğrulaması yapmasını istemez. Bu tür yeniden kimlik doğrulama isteklerini engellemek için çağrısı yapın acquireTokenSilent . ancak, kullanıcıların Microsoft kimlik platformu etkileşime geçmesini zorunlu kılmak isteyebileceğiniz bazı durumlar vardır. Örneğin:

 • Parolanın süresi sona erdiği için kullanıcıların kimlik bilgilerini yeniden girmesi gerekir.
 • Uygulamanız bir kaynağa erişim istiyor ve kullanıcının izni gerekiyor.
 • İki öğeli kimlik doğrulaması gereklidir.

çağırma acquireTokenPopup bir açılır pencere açar (veya acquireTokenRedirect kullanıcıları Microsoft kimlik platformu yönlendirir). Bu pencerede, kullanıcıların kimlik bilgilerini onaylayarak, gerekli kaynağa onay vererek veya iki öğeli kimlik doğrulamasını tamamlayarak etkileşimde olmaları gerekir.

Kullanıcı belirtecini sessizce alma

acquireTokenSilentYöntemi, Kullanıcı etkileşimi olmadan belirteç alımı ve yenilemeyi işler. loginPopup(Veya loginRedirect ) ilk kez yürütüldükten sonra, acquireTokenSilent sonraki çağrılar için korunan kaynaklara erişmek üzere kullanılan belirteçleri elde etmek için yaygın olarak kullanılan yöntemdir. (Belirteçleri istek veya yenileme çağrısı sessizce yapılır.) acquireTokenSilent bazı durumlarda başarısız olabilir. Örneğin, kullanıcının parolasının kullanım süreniz olabilir. Uygulamanız bu özel durumu iki şekilde işleyebilir:

 1. acquireTokenPopupKullanıcı oturum açma isteğini tetiklemek için hemen bir çağrı yapın. Bu model yaygın olarak, uygulamada kullanıcının kullanabileceği kimliği doğrulanmamış içerik olmayan çevrimiçi uygulamalarda kullanılır. Bu Kılavuzlu kurulum tarafından oluşturulan örnek bu düzeni kullanır.
 2. Kullanıcıya, kullanıcının oturum açmak için doğru zamanı belirleyebilmesi için etkileşimli bir oturum açma 'nın gerekli olduğunu ve uygulamanın daha sonra yeniden denenebilmesini sağlamak için görsel olarak kullanıcıya işaret edin acquireTokenSilent . Bu teknik yaygın olarak, kullanıcı uygulamanın kesintiye uğramadan diğer işlevlerini kullanabilmesi durumunda kullanılır. Örneğin, uygulamada kimliği doğrulanmamış içerik bulunabilir. Bu durumda, Kullanıcı, korunan kaynağa erişmek veya güncel olmayan bilgileri yenilemek için ne zaman oturum açmak istediğinize karar verebilir.

Not

Bu öğretici, loginPopup acquireTokenPopup Varsayılan olarak ve yöntemlerini kullanır. Internet Explorer kullanıyorsanız, loginRedirect acquireTokenRedirect Internet Explorer ve açılır pencereler ile ilgili bilinen bir sorun nedeniyle ve yöntemlerini kullanmanızı öneririz. Yeniden yönlendirme yöntemlerini kullanarak aynı sonucu elde etmeye yönelik bir örnek için, GitHub authRedirect.js bakın.

Microsoft Graph API 'sini çağırma

Uygulama klasöründe graph.js adlı dosyayı oluşturun ve Microsoft Graph API 'sine Rest çağrıları yapmak için aşağıdaki kodu ekleyin:

// Helper function to call Microsoft Graph API endpoint
// using authorization bearer token scheme
function callMSGraph(endpoint, token, callback) {
  const headers = new Headers();
  const bearer = `Bearer ${token}`;

  headers.append("Authorization", bearer);

  const options = {
    method: "GET",
    headers: headers
  };

  console.log('request made to Graph API at: ' + new Date().toString());

  fetch(endpoint, options)
    .then(response => response.json())
    .then(response => callback(response, endpoint))
    .catch(error => console.log(error));
}

Bu öğreticide oluşturulan örnek uygulamada, callMSGraph() yöntemi, GET bir belirteç gerektiren korumalı bir kaynağa karşı http isteği oluşturmak için kullanılır. İstek daha sonra içeriği çağırana döndürür. Bu yöntem, alınan belirteci http yetkilendirme üst bilgisine ekler. bu öğreticide oluşturulan örnek uygulamada, korunan kaynak, oturum açan kullanıcının profil bilgilerini görüntüleyen Microsoft Graph API me uç noktasıdır.

Uygulamanızı test etme

Uygulamanın oluşturulmasını tamamladınız ve artık Node.js Web sunucusunu başlatmaya ve uygulamanın işlevlerini test etmeye hazır.

 1. Node.js Web sunucusunu, proje klasörünüzün kökünün içinden aşağıdaki komutu çalıştırarak başlatın:

  npm start
  
 2. Tarayıcınızda, http://localhost:3000 http://localhost:<port> <port> Web sunucunuzun dinlediği bağlantı noktası olan veya ' a gidin. index.html dosyanızın Içeriğini ve oturum aç düğmesini görmeniz gerekir.

Uygulamada oturum açma

Tarayıcı index.html dosyanızı yükledikten sonra oturum aç' ı seçin. Microsoft kimlik platformu oturum açmanız istenir:

Oturum açma iletişim kutusunu görüntüleyen Web tarayıcısı

Uygulamanızda ilk kez oturum açtığınızda profilinize erişim vermeniz ve oturumunuzu açmanız istenir:

Web tarayıcısında görünen içerik iletişim kutusu

İstenen izinleri kabul ediyorsanız web uygulamaları, başarılı bir oturum açmayı belirten Kullanıcı adınızı görüntüler:

Web tarayıcısında başarılı bir oturum açma işleminin sonuçları

Graph API çağırın

Oturum açtıktan sonra, Microsoft Graph API 'sine yapılan çağrıdan gelen yanıtta döndürülen Kullanıcı profili bilgilerini görüntülemek için profil görüntüle ' yi seçin:

tarayıcıda görünen Microsoft Graph profil bilgileri

Kapsamlar ve temsilci izinleri hakkında daha fazla bilgi

Microsoft Graph apı 'si, kullanıcının profilini okumak için kullanıcı. read kapsamını gerektirir. Varsayılan olarak, bu kapsam Azure portal kayıtlı her uygulamaya otomatik olarak eklenir. Microsoft Graph için diğer apı 'ler ve arka uç sunucunuza yönelik özel apı 'ler için ek kapsamlar gerekebilir. örneğin, Microsoft Graph apı 'si, kullanıcının e-postasını listelemek için Mail. Read kapsamını gerektirir.

Kapsamları eklerken, kullanıcılarınızın eklenen kapsamlar için ek onay sağlaması istenebilir.

Bir arka uç API 'SI için gerekli olmayan bir kapsam yoksa, clientId belirteç almak için çağrılarında kapsam olarak kullanabilirsiniz.

Yardım ve destek

Yardıma ihtiyacınız varsa, bir sorun bildirmek veya Destek seçenekleriniz hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, bkz. geliştiriciler Için yardım ve destek.

Sonraki adımlar

Microsoft kimlik platformu, JavaScript tek sayfalı uygulama geliştirmeye daha ayrıntılı bir şekilde bakmak isterseniz, bkz. çok parçalı senaryo serimiz: