Azure AD cihaz kimliği belgeleri

Azure AD’de cihaz kimliklerini yapılandırmayı ve yönetmeyi öğrenin.