Azure AD Cihaz Yönetimi Belgeleri

Kullanıcılarınız, cihazlar aracılığıyla kuruluşunuzun varlıklarına erişir. Bir BT yöneticisi olarak, kuruluşunuzun varlıklarını korumak için bu cihazlar üzerinde denetiminiz olmalıdır. Bu sayede kullanıcılarınızın kaynaklarınıza güvenlik ve uyumluluk standartlarınızı karşılayan cihazlarla erişmesini sağlayabilirsiniz.
Cihaz yönetimi, cihaz temelli koşullu erişim senaryolarının da altyapıdır. Cihaz tabanlı koşullu erişim sayesinde, ortamınızdaki kaynaklara yalnızca yönetilen cihazlar üzerinden erişilebilmesini sağlayabilirsiniz.

Adım adım öğreticiler

Şirket içi AD'ye katılan cihazlarınızı Azure AD ile tümleştirmeyi öğrenin.