Azure Active Directory Identity Governance belgeleri

Azure Active Directory (Azure AD) Identity Governance, bir yandan çalışanların üretken olmasını sağlarken diğer yandan kritik varlıkları korumanıza, izlemenize ve bunlara erişimi denetlemenize yardımcı olur.

Identity Governance hakkında

Genel Bakış

video

Gruplara, uygulamalara ve sitelere erişimin yaşam döngüsünü idare etme

Genel Bakış

Öğretici

Konsept

Kullanıcıları ayrıcalıklı roller için uygun hale getirme

Genel Bakış

Kullanıcıların bildirimleri görmesini sağlama

Nasıl Yapılır Kılavuzu