Azure AD Connect: cihaz seçenekleri

Aşağıdaki belgeler Azure AD Connect ' de kullanılabilen çeşitli cihaz seçenekleri hakkında bilgi sağlar. Aşağıdaki iki işlemi yapılandırmak için Azure AD Connect kullanabilirsiniz:

  • Karma Azure AD katılımı: ortamınızda şirket ıçı bir ad alanı varsa ve Azure AD 'nin avantajlarından yararlanmak istiyorsanız, karma Azure AD 'ye katılmış cihazları uygulayabilirsiniz. Bu cihazlar, hem şirket içi Active Directory hem de Azure Active Directory birleştirilir.
  • Cihaz geri yazma: cihazların AD FS (2012 R2 veya üzeri) korunan cihazlara göre koşullu erişimi etkinleştirmek için cihaz geri yazma kullanılır

Azure AD Connect cihaz seçeneklerini yapılandırma

  1. Azure AD Connect çalıştırın. Ek görevler sayfasında cihaz seçeneklerini yapılandır' ı seçin. İleri’ye tıklayın. Cihaz seçeneklerini yapılandır

    Genel bakış sayfasında ayrıntılar görüntülenir. Genel bakış

    Not

    Yeni cihaz yapılandırma seçenekleri yalnızca sürüm 1.1.819.0 ve daha yeni sürümlerde kullanılabilir.

  2. Azure AD kimlik bilgilerini sağladıktan sonra, cihaz seçenekleri sayfasında gerçekleştirilecek işlemi seçebilirsiniz. Cihaz işlemleri

Sonraki adımlar