Azure AD ile Federasyon nedir?What is federation with Azure AD?

Federasyon güveni olan etki alanları koleksiyonudur.Federation is a collection of domains that have established trust. Güven düzeyi farklılık gösterebilir, ancak genellikle kimlik doğrulaması içerir ve hemen her zaman yetkilendirme içerir.The level of trust may vary, but typically includes authentication and almost always includes authorization. Tipik bir federasyon güveni için bir kaynak kümesi için paylaşılan erişim kuruluşların sayısı içerebilir.A typical federation might include a number of organizations that have established trust for shared access to a set of resources.

Şirket içi ortamınızı Azure AD ile federasyona eklemek ve bu Federasyon kimlik doğrulaması ve yetkilendirme için kullanın.You can federate your on-premises environment with Azure AD and use this federation for authentication and authorization. Bu oturum açma yöntemi, tüm kullanıcı kimlik doğrulamasını şirket içi gerçekleştirilmesini sağlar.This sign-in method ensures that all user authentication occurs on-premises. Bu yöntem, daha ayrıntılı düzeyde erişim denetimi uygulamak yöneticilerin sağlar.This method allows administrators to implement more rigorous levels of access control. AD FS ve PingFederate ile Federasyon kullanılabilir.Federation with AD FS and PingFederate is available.

Federasyon kimliği

İpucu

Active Directory Federation Services (AD FS) ile federasyon seçeneğini kullanmaya karar verirseniz AD FS altyapınızın kullanım dışı kalması durumunda yedek çözüm olarak kullanmak üzere parola karması eşitleme seçeneğini de ayarlayabilirsiniz.If you decide to use Federation with Active Directory Federation Services (AD FS), you can optionally set up password hash synchronization as a backup in case your AD FS infrastructure fails.

Sonraki AdımlarNext Steps