Azure AD ile parola karması eşitlemesi nedir?

Parola karması eşitleme, karma kimlik gerçekleştirmek için kullanılan oturum açma yöntemlerinden biridir. Azure AD Connect, kullanıcının bir Kullanıcı parolasının karmasını, şirket içi Active Directory örneğinden bulut tabanlı bir Azure AD örneğine eşitler.

Parola karması eşitleme, Azure AD Connect eşitleme tarafından uygulanan Dizin eşitleme özelliğinin bir uzantısıdır. Bu özelliği, Microsoft 365 gibi Azure AD hizmetlerinde oturum açmak için kullanabilirsiniz. Şirket içi Active Directory örneğinde oturum açmak için kullandığınız parolayı kullanarak hizmette oturum açın.

Azure AD Connect nedir?

Parola karma eşitlemesi, kullanıcılarınızın yalnızca bir tane üzerinde saklanması gereken parola sayısını azaltarak yardımcı olur. Parola karması eşitleme şunları yapabilir:

  • Kullanıcılarınızın üretkenliğini artırın.
  • Yardım Masası maliyetinizi azaltın.

Parola karması eşitleme, karma hesaplarınız için sızdırılan kimlik bilgisi algılamayı de mümkün hale getirmenizi. Microsoft, genel olarak kullanılabilen Kullanıcı adı/parola çiftlerini bulmak için koyu Web araştırmacıları ve yasalar zorlama kuruluşlarıyla birlikte çalışmaktadır. Bu çiftlerin herhangi biri kullanıcılarımızla eşleşiyorsa, ilişkili hesap yüksek riske taşınır.

Not

Yalnızca yeni sızdırılan kimlik bilgileri, kiracının kiracınızda işlenmesini etkinleştirdikten sonra bulunur. Daha önce bulunan kimlik bilgisi çiftlerine karşı doğrulama yapılmaz.

İsteğe bağlı olarak, oturum açma yönteminiz olarak Active Directory Federasyon Hizmetleri (AD FS) (AD FS) Ile Federasyon kullanmaya karar verirseniz, Parola karması eşitlemesini yedekleme olarak ayarlayabilirsiniz.

Ortamınızda Parola karması eşitlemesini kullanmak için şunları yapmanız gerekir:

  • Azure AD Connect 'i yükler.
  • Şirket içi Active Directory örneğiniz ve Azure Active Directory örneğiniz arasında dizin eşitlemeyi yapılandırın.
  • Parola karması eşitlemesini etkinleştirin.

Daha fazla bilgi için bkz. karma kimlik nedir?.

Sonraki Adımlar