Azure kaynakları için yönetilen kimlikleri destekleyen hizmetlerServices that support managed identities for Azure resources

Azure kaynakları için Yönetilen kimlikler, Azure Active Directory ' de otomatik olarak yönetilen kimlik ile Azure hizmetleri sağlar.Managed identities for Azure resources provide Azure services with an automatically managed identity in Azure Active Directory. Yönetilen bir kimlik kullanarak, kodunuzda kimlik bilgileri olmadan Azure AD kimlik doğrulamasını destekleyen herhangi bir hizmette kimlik doğrulaması yapabilirsiniz.Using a managed identity, you can authenticate to any service that supports Azure AD authentication without having credentials in your code. Azure kaynakları ve Azure AD kimlik doğrulaması için yönetilen kimlikleri Azure üzerinde tümleştirme sürecimiz vardır.We are in the process of integrating managed identities for Azure resources and Azure AD authentication across Azure. Güncelleştirmeler için sık sık kontrol edin.Check back often for updates.

Not

Azure kaynakları için yönetilen kimlikler, Yönetilen Hizmet Kimliği (MSI) olarak bilinen hizmetin yeni adıdır.Managed identities for Azure resources is the new name for the service formerly known as Managed Service Identity (MSI).

Azure kaynakları için yönetilen kimlikleri destekleyen Azure hizmetleriAzure services that support managed identities for Azure resources

Aşağıdaki Azure hizmetleri Azure kaynakları için yönetilen kimlikleri destekler:The following Azure services support managed identities for Azure resources:

Azure sanal makineleriAzure Virtual Machines

Yönetilen kimlik türüManaged identity type Tüm genel kullanıma açıkAll Generally Available
Küresel Azure bölgeleriGlobal Azure Regions
Azure KamuAzure Government Azure AlmanyaAzure Germany Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet
Sistem atandıSystem assigned KullanılabilirAvailable ÖnizlemePreview ÖnizlemePreview ÖnizlemePreview
Kullanıcı atandıUser assigned ÖnizlemePreview ÖnizlemePreview ÖnizlemePreview ÖnizlemePreview

Azure sanal makineleri için yönetilen kimliği yapılandırmak üzere aşağıdaki listeye bakın (kullanılabilir yerlerde):Refer to the following list to configure managed identity for Azure Virtual Machines (in regions where available):

Azure sanal makine ölçek kümeleriAzure Virtual Machine Scale Sets

Yönetilen kimlik türüManaged identity type Tüm genel kullanıma açıkAll Generally Available
Küresel Azure bölgeleriGlobal Azure Regions
Azure KamuAzure Government Azure AlmanyaAzure Germany Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet
Sistem atandıSystem assigned KullanılabilirAvailable ÖnizlemePreview ÖnizlemePreview ÖnizlemePreview
Kullanıcı atandıUser assigned ÖnizlemePreview ÖnizlemePreview ÖnizlemePreview ÖnizlemePreview

Azure sanal makine ölçek kümeleri (varsa) için yönetilen kimliği yapılandırmak üzere aşağıdaki listeye bakın:Refer to the following list to configure managed identity for Azure Virtual Machine Scale Sets (in regions where available):

Azure uygulama hizmetiAzure App Service

Yönetilen kimlik türüManaged identity type Tüm genel kullanıma açıkAll Generally Available
Küresel Azure bölgeleriGlobal Azure Regions
Azure KamuAzure Government Azure AlmanyaAzure Germany Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet
Sistem atandıSystem assigned KullanılabilirAvailable KullanılabilirAvailable KullanılabilirAvailable KullanılabilirAvailable
Kullanıcı atandıUser assigned ÖnizlemePreview KullanılamazNot available KullanılamazNot available KullanılamazNot available

Azure App Service yönetilen kimliği (varsa) yapılandırmak için aşağıdaki listeye bakın:Refer to the following list to configure managed identity for Azure App Service (in regions where available):

Azure BlueprintsAzure Blueprints

Yönetilen kimlik türüManaged identity type Tüm genel kullanıma açıkAll Generally Available
Küresel Azure bölgeleriGlobal Azure Regions
Azure KamuAzure Government Azure AlmanyaAzure Germany Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet
Sistem atandıSystem assigned ÖnizlemePreview KullanılamazNot available KullanılamazNot available KullanılamazNot available
Kullanıcı atandıUser assigned ÖnizlemePreview KullanılamazNot available KullanılamazNot available KullanılamazNot available

Azure şemalarıile yönetilen bir kimlik kullanmak için aşağıdaki listeye bakın:Refer to the following list to use a managed identity with Azure Blueprints:

Azure İşlevleriAzure Functions

Yönetilen kimlik türüManaged identity type Tüm genel kullanıma açıkAll Generally Available
Küresel Azure bölgeleriGlobal Azure Regions
Azure KamuAzure Government Azure AlmanyaAzure Germany Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet
Sistem atandıSystem assigned KullanılabilirAvailable KullanılabilirAvailable KullanılabilirAvailable KullanılabilirAvailable
Kullanıcı atandıUser assigned ÖnizlemePreview KullanılamazNot available KullanılamazNot available KullanılamazNot available

Azure Işlevleri için yönetilen kimliği (varsa) yapılandırmak üzere aşağıdaki listeye bakın:Refer to the following list to configure managed identity for Azure Functions (in regions where available):

Azure Logic AppsAzure Logic Apps

Yönetilen kimlik türüManaged identity type Tüm genel kullanıma açıkAll Generally Available
Küresel Azure bölgeleriGlobal Azure Regions
Azure KamuAzure Government Azure AlmanyaAzure Germany Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet
Sistem atandıSystem assigned ÖnizlemePreview ÖnizlemePreview KullanılamazNot available ÖnizlemePreview
Kullanıcı atandıUser assigned KullanılamazNot available KullanılamazNot available KullanılamazNot available KullanılamazNot available

Azure Logic Apps yönetilen kimliği (varsa) yapılandırmak için aşağıdaki listeye bakın:Refer to the following list to configure managed identity for Azure Logic Apps (in regions where available):

Azure Data Factory V2Azure Data Factory V2

Yönetilen kimlik türüManaged identity type Tüm genel kullanıma açıkAll Generally Available
Küresel Azure bölgeleriGlobal Azure Regions
Azure KamuAzure Government Azure AlmanyaAzure Germany Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet
Sistem atandıSystem assigned KullanılabilirAvailable KullanılamazNot available KullanılamazNot available KullanılamazNot available
Kullanıcı atandıUser assigned KullanılamazNot available KullanılamazNot available KullanılamazNot available KullanılamazNot available

Azure Data Factory v2 için yönetilen kimliği yapılandırmak üzere aşağıdaki listeye bakın (varsa):Refer to the following list to configure managed identity for Azure Data Factory V2 (in regions where available):

Azure API ManagementAzure API Management

Yönetilen kimlik türüManaged identity type Tüm genel kullanıma açıkAll Generally Available
Küresel Azure bölgeleriGlobal Azure Regions
Azure KamuAzure Government Azure AlmanyaAzure Germany Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet
Sistem atandıSystem assigned KullanılabilirAvailable KullanılabilirAvailable KullanılamazNot available KullanılamazNot available
Kullanıcı atandıUser assigned KullanılamazNot available KullanılamazNot available KullanılamazNot available KullanılamazNot available

Azure API Management yönetilen kimliğini (varsa) yapılandırmak için aşağıdaki listeye bakın:Refer to the following list to configure managed identity for Azure API Management (in regions where available):

Azure Container InstancesAzure Container Instances

Yönetilen kimlik türüManaged identity type Tüm genel kullanıma açıkAll Generally Available
Küresel Azure bölgeleriGlobal Azure Regions
Azure KamuAzure Government Azure AlmanyaAzure Germany Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet
Sistem atandıSystem assigned Linux: ÖnizlemeLinux: Preview
Windows: KullanılamazWindows: Not available
KullanılamazNot available KullanılamazNot available KullanılamazNot available
Kullanıcı atandıUser assigned Linux: ÖnizlemeLinux: Preview
Windows: KullanılamazWindows: Not available
KullanılamazNot available KullanılamazNot available KullanılamazNot available

Azure Container Instances yönetilen kimliği (varsa) yapılandırmak için aşağıdaki listeye bakın:Refer to the following list to configure managed identity for Azure Container Instances (in regions where available):

Azure Container Registry GörevleriAzure Container Registry Tasks

Yönetilen kimlik türüManaged identity type Tüm genel kullanıma açıkAll Generally Available
Küresel Azure bölgeleriGlobal Azure Regions
Azure KamuAzure Government Azure AlmanyaAzure Germany Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet
Sistem atandıSystem assigned KullanılabilirAvailable KullanılamazNot available KullanılamazNot available KullanılamazNot available
Kullanıcı atandıUser assigned ÖnizlemePreview KullanılamazNot available KullanılamazNot available KullanılamazNot available

Azure Container Registry görevler için yönetilen kimliği yapılandırmak üzere aşağıdaki listeye bakın (kullanılabilir yerlerde olan bölgelerde):Refer to the following list to configure managed identity for Azure Container Registry Tasks (in regions where available):

Azure AD kimlik doğrulamasını destekleyen Azure hizmetleriAzure services that support Azure AD authentication

Aşağıdaki hizmetler Azure AD kimlik doğrulamasını destekler ve Azure kaynakları için Yönetilen kimlikler kullanan istemci hizmetleriyle test edilmiştir.The following services support Azure AD authentication, and have been tested with client services that use managed identities for Azure resources.

Azure Resource ManagerAzure Resource Manager

Azure Resource Manager erişimi yapılandırmak için aşağıdaki listeye bakın:Refer to the following list to configure access to Azure Resource Manager:

BulutCloud Kaynak KimliğiResource ID DurumStatus
Azure genelAzure Global https://management.azure.com/ KullanılabilirAvailable
Azure KamuAzure Government https://management.usgovcloudapi.net/ KullanılabilirAvailable
Azure AlmanyaAzure Germany https://management.microsoftazure.de/ KullanılabilirAvailable
Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet https://management.chinacloudapi.cn KullanılabilirAvailable

Azure Key VaultAzure Key Vault

BulutCloud Kaynak KimliğiResource ID DurumStatus
Azure genelAzure Global https://vault.azure.net KullanılabilirAvailable
Azure KamuAzure Government https://vault.usgovcloudapi.net KullanılabilirAvailable
Azure AlmanyaAzure Germany https://vault.microsoftazure.de KullanılabilirAvailable
Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet https://vault.azure.cn KullanılabilirAvailable

Azure Data LakeAzure Data Lake

BulutCloud Kaynak KimliğiResource ID DurumStatus
Azure genelAzure Global https://datalake.azure.net/ KullanılabilirAvailable
Azure KamuAzure Government YokNot Available
Azure AlmanyaAzure Germany YokNot Available
Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet YokNot Available

Azure SQLAzure SQL

BulutCloud Kaynak KimliğiResource ID DurumStatus
Azure genelAzure Global https://database.windows.net/ KullanılabilirAvailable
Azure KamuAzure Government https://database.usgovcloudapi.net/ KullanılabilirAvailable
Azure AlmanyaAzure Germany https://database.cloudapi.de/ KullanılabilirAvailable
Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet https://database.chinacloudapi.cn/ KullanılabilirAvailable

Azure Event HubsAzure Event Hubs

BulutCloud Kaynak KimliğiResource ID DurumStatus
Azure genelAzure Global https://eventhubs.azure.net ÖnizlemePreview
Azure KamuAzure Government YokNot Available
Azure AlmanyaAzure Germany YokNot Available
Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet YokNot Available

Azure Service BusAzure Service Bus

BulutCloud Kaynak KimliğiResource ID DurumStatus
Azure genelAzure Global https://servicebus.azure.net ÖnizlemePreview
Azure KamuAzure Government YokNot Available
Azure AlmanyaAzure Germany YokNot Available
Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet YokNot Available

Azure depolama Blobları ve kuyruklarıAzure Storage blobs and queues

BulutCloud Kaynak KimliğiResource ID DurumStatus
Azure genelAzure Global https://storage.azure.com/

https://<account>.blob.core.windows.net

https://<account>.queue.core.windows.net
KullanılabilirAvailable
Azure KamuAzure Government https://storage.azure.com/

https://<account>.blob.core.windows.net

https://<account>.queue.core.windows.net
KullanılabilirAvailable
Azure AlmanyaAzure Germany https://storage.azure.com/

https://<account>.blob.core.windows.net

https://<account>.queue.core.windows.net
KullanılabilirAvailable
Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet https://storage.azure.com/

https://<account>.blob.core.windows.net

https://<account>.queue.core.windows.net
KullanılabilirAvailable

Azure Analysis ServicesAzure Analysis Services

BulutCloud Kaynak KimliğiResource ID DurumStatus
Azure genelAzure Global https://*.asazure.windows.net KullanılabilirAvailable
Azure KamuAzure Government https://*.asazure.usgovcloudapi.net KullanılabilirAvailable
Azure AlmanyaAzure Germany https://*.asazure.cloudapi.de KullanılabilirAvailable
Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet https://*.asazure.chinacloudapi.cn KullanılabilirAvailable