Azure kaynakları için yönetilen kimlikleri destekleyen hizmetlerServices that support managed identities for Azure resources

Azure kaynakları için yönetilen kimlikleri Azure Active Directory'de otomatik olarak yönetilen bir kimlikle Azure hizmetleri sağlar.Managed identities for Azure resources provide Azure services with an automatically managed identity in Azure Active Directory. Yönetilen kimlik kullanarak kodunuzda kimlik bilgileri olmadan Azure AD kimlik doğrulamasını destekleyen herhangi bir hizmeti doğrulayabilir.Using a managed identity, you can authenticate to any service that supports Azure AD authentication without having credentials in your code. Azure kaynaklarını ve Azure AD kimlik doğrulaması için tümleştirme yönetilen kimlikleri sürecinde Azure genelinde duyuyoruz.We are in the process of integrating managed identities for Azure resources and Azure AD authentication across Azure. Kontrol güncelleştirmeleri için sık sık.Check back often for updates.

Not

Azure kaynakları için yönetilen kimlikler, Yönetilen Hizmet Kimliği (MSI) olarak bilinen hizmetin yeni adıdır.Managed identities for Azure resources is the new name for the service formerly known as Managed Service Identity (MSI).

Azure kaynakları için yönetilen kimlikleri destekleyen Azure hizmetleriAzure services that support managed identities for Azure resources

Aşağıdaki Azure Hizmetleri, Azure kaynakları için yönetilen kimlikleri destekler:The following Azure services support managed identities for Azure resources:

Azure Sanal MakinelerAzure Virtual Machines

Yönetilen kimlik türüManaged identity type Genel olarak kullanılabilirAll Generally Available
Küresel Azure bölgeleriGlobal Azure Regions
Azure KamuAzure Government Azure AlmanyaAzure Germany Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet
Sistem tarafından atanmışSystem assigned KullanılabilirAvailable PreviewPreview PreviewPreview PreviewPreview
Kullanıcı tarafından atanmışUser assigned PreviewPreview PreviewPreview PreviewPreview PreviewPreview

Azure sanal makineler için yönetilen kimlik yapılandırmak için aşağıdaki listeye bakın (bölgede kullanılabiliyorsa):Refer to the following list to configure managed identity for Azure Virtual Machines (in regions where available):

Azure sanal makine ölçek kümeleriAzure Virtual Machine Scale Sets

Yönetilen kimlik türüManaged identity type Genel olarak kullanılabilirAll Generally Available
Küresel Azure bölgeleriGlobal Azure Regions
Azure KamuAzure Government Azure AlmanyaAzure Germany Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet
Sistem tarafından atanmışSystem assigned KullanılabilirAvailable PreviewPreview PreviewPreview PreviewPreview
Kullanıcı tarafından atanmışUser assigned PreviewPreview PreviewPreview PreviewPreview PreviewPreview

Azure sanal makine ölçek kümeleri için yönetilen kimlik yapılandırmak için aşağıdaki listeye bakın (bölgede kullanılabiliyorsa):Refer to the following list to configure managed identity for Azure Virtual Machine Scale Sets (in regions where available):

Azure App ServiceAzure App Service

Yönetilen kimlik türüManaged identity type Genel olarak kullanılabilirAll Generally Available
Küresel Azure bölgeleriGlobal Azure Regions
Azure KamuAzure Government Azure AlmanyaAzure Germany Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet
Sistem tarafından atanmışSystem assigned KullanılabilirAvailable KullanılabilirAvailable KullanılabilirAvailable KullanılabilirAvailable
Kullanıcı tarafından atanmışUser assigned PreviewPreview YokNot available YokNot available YokNot available

Azure App Service için yönetilen kimlik yapılandırmak için aşağıdaki listeye bakın (bölgede kullanılabiliyorsa):Refer to the following list to configure managed identity for Azure App Service (in regions where available):

Azure BlueprintsAzure Blueprints

Yönetilen kimlik türüManaged identity type Genel olarak kullanılabilirAll Generally Available
Küresel Azure bölgeleriGlobal Azure Regions
Azure KamuAzure Government Azure AlmanyaAzure Germany Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet
Sistem tarafından atanmışSystem assigned PreviewPreview YokNot available YokNot available YokNot available
Kullanıcı tarafından atanmışUser assigned PreviewPreview YokNot available YokNot available YokNot available

Yönetilen bir kimlik ile kullanmak için aşağıdaki listeye bakın Azure şemaları:Refer to the following list to use a managed identity with Azure Blueprints:

Azure İşlevleriAzure Functions

Yönetilen kimlik türüManaged identity type Genel olarak kullanılabilirAll Generally Available
Küresel Azure bölgeleriGlobal Azure Regions
Azure KamuAzure Government Azure AlmanyaAzure Germany Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet
Sistem tarafından atanmışSystem assigned KullanılabilirAvailable KullanılabilirAvailable KullanılabilirAvailable KullanılabilirAvailable
Kullanıcı tarafından atanmışUser assigned PreviewPreview YokNot available YokNot available YokNot available

Azure işlevleri için yönetilen kimlik yapılandırmak için aşağıdaki listeye bakın (bölgede kullanılabiliyorsa):Refer to the following list to configure managed identity for Azure Functions (in regions where available):

Azure Logic AppsAzure Logic Apps

Yönetilen kimlik türüManaged identity type Genel olarak kullanılabilirAll Generally Available
Küresel Azure bölgeleriGlobal Azure Regions
Azure KamuAzure Government Azure AlmanyaAzure Germany Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet
Sistem tarafından atanmışSystem assigned PreviewPreview PreviewPreview YokNot available PreviewPreview
Kullanıcı tarafından atanmışUser assigned YokNot available YokNot available YokNot available YokNot available

Azure Logic Apps için yönetilen kimlik yapılandırmak için aşağıdaki listeye bakın (bölgede kullanılabiliyorsa):Refer to the following list to configure managed identity for Azure Logic Apps (in regions where available):

Azure Data Factory V2Azure Data Factory V2

Yönetilen kimlik türüManaged identity type Genel olarak kullanılabilirAll Generally Available
Küresel Azure bölgeleriGlobal Azure Regions
Azure KamuAzure Government Azure AlmanyaAzure Germany Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet
Sistem tarafından atanmışSystem assigned KullanılabilirAvailable YokNot available YokNot available YokNot available
Kullanıcı tarafından atanmışUser assigned YokNot available YokNot available YokNot available YokNot available

Azure Data Factory V2 için yönetilen kimlik yapılandırmak için aşağıdaki listeye bakın (bölgede kullanılabiliyorsa):Refer to the following list to configure managed identity for Azure Data Factory V2 (in regions where available):

Azure API YönetimiAzure API Management

Yönetilen kimlik türüManaged identity type Genel olarak kullanılabilirAll Generally Available
Küresel Azure bölgeleriGlobal Azure Regions
Azure KamuAzure Government Azure AlmanyaAzure Germany Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet
Sistem tarafından atanmışSystem assigned KullanılabilirAvailable KullanılabilirAvailable YokNot available YokNot available
Kullanıcı tarafından atanmışUser assigned YokNot available YokNot available YokNot available YokNot available

Azure API Management için yönetilen kimlik yapılandırmak için aşağıdaki listeye bakın (bölgede kullanılabiliyorsa):Refer to the following list to configure managed identity for Azure API Management (in regions where available):

Azure Container InstancesAzure Container Instances

Yönetilen kimlik türüManaged identity type Genel olarak kullanılabilirAll Generally Available
Küresel Azure bölgeleriGlobal Azure Regions
Azure KamuAzure Government Azure AlmanyaAzure Germany Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet
Sistem tarafından atanmışSystem assigned Linux: PreviewLinux: Preview
Windows: YokWindows: Not available
YokNot available YokNot available YokNot available
Kullanıcı tarafından atanmışUser assigned Linux: PreviewLinux: Preview
Windows: YokWindows: Not available
YokNot available YokNot available YokNot available

Azure Container Instances için yönetilen kimlik yapılandırmak için aşağıdaki listeye bakın (bölgede kullanılabiliyorsa):Refer to the following list to configure managed identity for Azure Container Instances (in regions where available):

Söz konusu destek Azure AD kimlik doğrulamasını Azure HizmetleriAzure services that support Azure AD authentication

Aşağıdaki hizmetler, Azure AD kimlik doğrulamasını desteklemek ve Azure kaynakları için yönetilen kimlikleri kullanan istemci Hizmetleri ile test edilmiştir.The following services support Azure AD authentication, and have been tested with client services that use managed identities for Azure resources.

Azure Resource ManagerAzure Resource Manager

Azure Resource Manager'a erişimi yapılandırmak için aşağıdaki listeye bakın:Refer to the following list to configure access to Azure Resource Manager:

BulutCloud Kaynak KimliğiResource ID DurumStatus
Azure genelAzure Global https://management.azure.com/ KullanılabilirAvailable
Azure KamuAzure Government https://management.usgovcloudapi.net/ KullanılabilirAvailable
Azure AlmanyaAzure Germany https://management.microsoftazure.de/ KullanılabilirAvailable
Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet https://management.chinacloudapi.cn KullanılabilirAvailable

Azure Key VaultAzure Key Vault

BulutCloud Kaynak KimliğiResource ID DurumStatus
Azure genelAzure Global https://vault.azure.net KullanılabilirAvailable
Azure KamuAzure Government https://vault.usgovcloudapi.net KullanılabilirAvailable
Azure AlmanyaAzure Germany https://vault.microsoftazure.de KullanılabilirAvailable
Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet https://vault.azure.cn KullanılabilirAvailable

Azure Data LakeAzure Data Lake

BulutCloud Kaynak KimliğiResource ID DurumStatus
Azure genelAzure Global https://datalake.azure.net/ KullanılabilirAvailable
Azure KamuAzure Government KullanılamazNot Available
Azure AlmanyaAzure Germany KullanılamazNot Available
Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet KullanılamazNot Available

Azure SQLAzure SQL

BulutCloud Kaynak KimliğiResource ID DurumStatus
Azure genelAzure Global https://database.windows.net/ KullanılabilirAvailable
Azure KamuAzure Government https://database.usgovcloudapi.net/ KullanılabilirAvailable
Azure AlmanyaAzure Germany https://database.cloudapi.de/ KullanılabilirAvailable
Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet https://database.chinacloudapi.cn/ KullanılabilirAvailable

Azure Event HubsAzure Event Hubs

BulutCloud Kaynak KimliğiResource ID DurumStatus
Azure genelAzure Global https://eventhubs.azure.net PreviewPreview
Azure KamuAzure Government KullanılamazNot Available
Azure AlmanyaAzure Germany KullanılamazNot Available
Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet KullanılamazNot Available

Azure Service BusAzure Service Bus

BulutCloud Kaynak KimliğiResource ID DurumStatus
Azure genelAzure Global https://servicebus.azure.net PreviewPreview
Azure KamuAzure Government KullanılamazNot Available
Azure AlmanyaAzure Germany KullanılamazNot Available
Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet KullanılamazNot Available

Azure depolama BLOB'ları ve KuyruklarAzure Storage blobs and queues

BulutCloud Kaynak KimliğiResource ID DurumStatus
Azure genelAzure Global https://storage.azure.com/ KullanılabilirAvailable
Azure KamuAzure Government https://storage.azure.com/ KullanılabilirAvailable
Azure AlmanyaAzure Germany https://storage.azure.com/ KullanılabilirAvailable
Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet https://storage.azure.com/ KullanılabilirAvailable

Azure Analysis ServicesAzure Analysis Services

BulutCloud Kaynak KimliğiResource ID DurumStatus
Azure genelAzure Global https://*.asazure.windows.net KullanılabilirAvailable
Azure KamuAzure Government https://*.asazure.usgovcloudapi.net KullanılabilirAvailable
Azure AlmanyaAzure Germany https://*.asazure.cloudapi.de KullanılabilirAvailable
Azure Çin 21VianetAzure China 21Vianet https://*.asazure.chinacloudapi.cn KullanılabilirAvailable